موآک MOAK

قهوه مواک، تاسیس سال 1967، در بخش رُست و توزیع قهوه فعالیت میکند. این شرکت، طی حدود ۵۰ سال فعالیت، در حال حاضر در بسیاری از کشورها حضور دارد ولی پیوند آن با قلمرو اصلی خود، ناگسستنی است. شهر مودیکا، خواستگاه مواک، بخشی از بزرگترین تمدنها طی تاریخ هزارسالهاش بوده است: این شهر برای یونانیان موتیکا، برای رومیان موتوکا و برای اعراب موهاک نام دارد. درواقع، هنگامی که جیووانی اسپادولا به یک واقعیت کارآفرینانه جدید، زندگی بخشید، میخواست اعراب را بخاطر آورند. طی چند سال، قهوه مواک با رشد قابل توجه، ابتدا در سرزمین ایتالیا و سپس در خارج از ایتالیا، با بازارهایی در پنج قاره، به اهداف مهمی دست یافت.
موآک MOAK

دفاتر مرکزی از مجموعه بناهایی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع تشکیل شده اند. محدوده تجاری با فضاهای بزرگ شیشه ای زیبا که کاملا با پانل های خورشیدی پوشیده شده اند، برای احترام به طبیعت و کیفیت زندگی طراحی شده اند. هرچند، آنچه مواک را به یک نام تجاری با کیفیت "ساخت ایتالیا" تبدیل کرده است، موارد زیر می باشند:

انتخاب دقیق قهوهها از بین ارزشمندترین آنها در دنیا و نیز سیستم رُست  تک-فرایندی که رعایت ویژگیهای حسی هریک از دانه های قهوه بطور جداگانه و ارائه لذت اسپرسو واقعی ایتالیایی به مشتریان، در فروشگاه، منزل یا دفتر کار، را امکان پذیر میسازد.

  • مرتب سازی براساس :
  • زمان
  • تاریخ
  • مورد علاقه
  • فروخته شده
  • قیمت
  • عنوان
  • پیش فرض
مقایسه

{{product.title}}

وضعیت : موجود
{{product.price_discount_view}}
{{product.price_view}}
وضعیت : {{product.stock_type_view}}
وضعیت : {{product.stock_type_view}}
وضعیت : {{product.stock_type_view}}
وضعیت : {{product.stock_type_view}}
{{product.price_discount_view}} {{product.price_view}}