شمراكی‌ها سلام!

بر اين شديم تا ديداری دوباره با اعضای عزيز شمراک تازه كنيم.
بدين منظور يكشنبه شب، مورخ ١٣٩٤/٠٩/٢٩  از ساعت ١٩ تا ٢٢ همراه مي‌شويم با كلام حافظ، موسيقي زنده، با حضور هنرمندان خوب كشورمان، به همراه پذيرايي
مبلغ ورودی ١٥٠٠٠ تومان كه برای اعضای كلوب شمراک رايگان است.

منتظر حضور يلداييتان هستيم.