• ۱۳۹۴/۱۱/۲۹،‏ ۱۶:۴۶
  • ۲۵۳

اولین دوره مسابقات لته آرت ملی ایران از ۲۴ تا ۲۹ بهمن ماه برگزار خواهد شد. این مسابقه در مرکز خرید سام واقع در خیابان فرشته برگزار خواهد شد.

نفر اول این مسابقات به مسابقات جهانی لته آرت ۲۰۱۶ در شانگهای چین اعزام خواهد شد و به نمایندگی از ایران در این مسابقات شرکت خواهد کرد.

امسال در کنار مسابقه باریستا، مسابقه لاته آرت و احتمالا مسابقه ایبریک نیز برگزار خواهد شد تا کشورمان در این رشته‌ها نیز نمایندگانی در مسابقات جهانی داشته باشد.

 

نسخه فارسی قوانین مسابقات لته آرت ملی ایران

دستگاه این مسابقات: چیمبالی مدل M100

آسیاب این مسابقات: کامپک مدل E8

log(49) | debug(0) | profiler(6) | db(18) | system(13) | all
log
10:04:45.2114
[info]
Service "Log" is loaded
10:04:45.2523
[info]
Service "Security" is loaded
10:04:45.2548
[info]
Resource "security" is booted
10:04:45.2556
[info]
Service "Database" is loaded
10:04:45.283
[info]
Resource "database" is booted
10:04:45.2841
[info]
Service "Registry" is loaded
10:04:45.2871
[info]
Service "Cache" is loaded
14:34:45.3118
[info]
Resource "config" is booted
14:34:45.3219
[info]
Service "Module" is loaded
14:34:45.335
[info]
Resource "router" is booted
14:34:45.3377
[info]
Service "I18n" is loaded
14:34:45.3447
[info]
Resource "i18n" is booted
14:34:45.3456
[info]
Resource "module" is booted
14:34:45.3465
[info]
Resource "modules" is booted
14:34:45.3477
[info]
Service "Session" is loaded
14:34:45.3953
[info]
Resource "session" is booted
14:34:45.3963
[info]
Service "Authentication" is loaded
14:34:45.4005
[info]
Service "User" is loaded
14:34:45.4037
[info]
Service "Api" is loaded
14:34:45.4164
[info]
Resource "authentication" is booted
14:34:45.4172
[info]
Resource "permission" is booted
14:34:45.4186
[info]
Resource "render_cache" is booted
14:34:45.467
[info]
Service "Asset" is loaded
14:34:45.4676
[info]
Service "Theme" is loaded
14:34:45.4707
[info]
Translation "module/event:default.fa" is loaded.
14:34:45.4778
[info]
Service "Permission" is loaded
14:34:45.4844
[info]
Service "RenderCache" is loaded
14:34:45.4975
[info]
Service "Markup" is loaded
14:34:45.521
[info]
Service "Url" is loaded
14:34:45.5288
[notice] #329 in module/event/src/Api/Event.php
Undefined offset: 0
14:34:45.5383
[warn] #962 in module/guide/src/Api/Item.php
Illegal string offset 'time_end'
14:34:45.5386
[warn] #962 in module/guide/src/Api/Item.php
Illegal string offset 'status'
14:34:45.5963
[warn] #72 in module/event/template/front/event-detail.phtml
Illegal string offset 'title'
14:34:45.5965
[warn] #72 in module/event/template/front/event-detail.phtml
Illegal string offset 'categoryUrl'
14:34:45.5968
[warn] #73 in module/event/template/front/event-detail.phtml
Illegal string offset 'title'
14:34:45.5973
[warn] #196 in module/event/template/front/event-detail.phtml
Illegal string offset 'locationUrl'
14:34:45.5975
[warn] #197 in module/event/template/front/event-detail.phtml
Illegal string offset 'title'
14:34:45.5976
[warn] #199 in module/event/template/front/event-detail.phtml
Illegal string offset 'title'
14:34:45.6001
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
14:34:45.6022
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
14:34:45.6254
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
14:34:45.6565
[info]
Service "Browser" is loaded
14:34:45.6566
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
14:34:45.6581
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
14:34:45.6667
[info]
Service "Form" is loaded
14:34:45.6778
[info]
Service "View" is loaded
14:34:45.7237
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
14:34:45.7318
[info]
Service "Comment" is loaded
14:34:45.7393
[info]
Route: front:event-detail-index.
debug
profiler
14:34:45.2111
PI - time: 0.5384; realmem: 6291456; emalloc: 5723288
14:34:45.4848
ACTIION - time: 0.0922; realmem: 2097152; emalloc: 1391768
14:34:45.6219
BLOCKS - time: 0.0254; realmem: 0; emalloc: 210016
14:34:45.6251
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0158; realmem: 0; emalloc: 159464
14:34:45.6578
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0205; realmem: 0; emalloc: 220824
14:34:45.7233
BLOCK: جستجو - time: 0.0011; realmem: 0; emalloc: 3416
db
14:34:45.3895
[0.0048]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 64e1102affa5cf156ce0803904bbf9df;
14:34:45.479
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
14:34:45.4803
[0.0029]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] event;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
14:34:45.4955
[0.0008]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] first-national-iran-latte-art-championship;
14:34:45.5219
[0.0006]
query: SELECT `event_extra`.`id` AS `id`, `event_extra`.`uid` AS `uid`, `event_extra`.`title` AS `title`, `event_extra`.`slug` AS `slug`, `event_extra`.`status` AS `status`, `event_extra`.`time_start` AS `time_start`, `event_extra`.`time_end` AS `time_end`, `event_extra`.`source_url` AS `source_url`, `event_extra`.`organizer_name` AS `organizer_name`, `event_extra`.`address` AS `address`, `event_extra`.`offer_url` AS `offer_url`, `event_extra`.`register_details` AS `register_details`, `event_extra`.`register_can` AS `register_can`, `event_extra`.`register_stock` AS `register_stock`, `event_extra`.`register_sales` AS `register_sales`, `event_extra`.`register_price` AS `register_price`, `event_extra`.`register_type` AS `register_type`, `event_extra`.`register_discount` AS `register_discount`, `event_extra`.`guide_owner` AS `guide_owner`, `event_extra`.`guide_category` AS `guide_category`, `event_extra`.`guide_location` AS `guide_location`, `event_extra`.`guide_item` AS `guide_item` FROM `event_extra` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 97;
14:34:45.5306
[0.0008]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 97;
14:34:45.5374
[0.0007]
query: SELECT `guide_item`.`id` AS `id`, `guide_item`.`title` AS `title`, `guide_item`.`title_long` AS `title_long`, `guide_item`.`type` AS `type`, `guide_item`.`slug` AS `slug`, `guide_item`.`category` AS `category`, `guide_item`.`business` AS `business`, `guide_item`.`item_type` AS `item_type`, `guide_item`.`status_type` AS `status_type`, `guide_item`.`text_summary` AS `text_summary`, `guide_item`.`text_description` AS `text_description`, `guide_item`.`seo_title` AS `seo_title`, `guide_item`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `guide_item`.`seo_description` AS `seo_description`, `guide_item`.`status` AS `status`, `guide_item`.`time_create` AS `time_create`, `guide_item`.`time_update` AS `time_update`, `guide_item`.`time_start` AS `time_start`, `guide_item`.`time_end` AS `time_end`, `guide_item`.`uid` AS `uid`, `guide_item`.`owner` AS `owner`, `guide_item`.`package` AS `package`, `guide_item`.`hits` AS `hits`, `guide_item`.`image` AS `image`, `guide_item`.`image_wide` AS `image_wide`, `guide_item`.`path` AS `path`, `guide_item`.`cropping` AS `cropping`, `guide_item`.`vote` AS `vote`, `guide_item`.`rating` AS `rating`, `guide_item`.`favourite` AS `favourite`, `guide_item`.`checkin` AS `checkin`, `guide_item`.`service` AS `service`, `guide_item`.`attach` AS `attach`, `guide_item`.`attribute` AS `attribute`, `guide_item`.`review` AS `review`, `guide_item`.`recommended` AS `recommended`, `guide_item`.`map_longitude` AS `map_longitude`, `guide_item`.`map_latitude` AS `map_latitude`, `guide_item`.`map_title` AS `map_title`, `guide_item`.`map_final_longitude` AS `map_final_longitude`, `guide_item`.`map_final_latitude` AS `map_final_latitude`, `guide_item`.`map_final_title` AS `map_final_title`, `guide_item`.`map_zoom` AS `map_zoom`, `guide_item`.`location` AS `location`, `guide_item`.`location_level` AS `location_level`, `guide_item`.`address1` AS `address1`, `guide_item`.`address2` AS `address2`, `guide_item`.`city` AS `city`, `guide_item`.`area` AS `area`, `guide_item`.`zipcode` AS `zipcode`, `guide_item`.`phone1` AS `phone1`, `guide_item`.`website` AS `website`, `guide_item`.`email` AS `email`, `guide_item`.`difficulty` AS `difficulty`, `guide_item`.`duration` AS `duration`, `guide_item`.`elevation_start` AS `elevation_start`, `guide_item`.`elevation_end` AS `elevation_end`, `guide_item`.`loop_type` AS `loop_type`, `guide_item`.`access` AS `access`, `guide_item`.`distance` AS `distance`, `guide_item`.`map_number` AS `map_number`, `guide_item`.`related` AS `related`, `guide_item`.`map_type` AS `map_type`, `guide_item`.`booking` AS `booking`, `guide_item`.`hits_phone` AS `hits_phone`, `guide_item`.`ribbon` AS `ribbon` FROM `guide_item` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 0;
14:34:45.5429
[0.0008]
query: SELECT `guide_location`.`id` AS `id`, `guide_location`.`level` AS `level`, `guide_location`.`parent` AS `parent`, `guide_location`.`title` AS `title`, `guide_location`.`title_long` AS `title_long`, `guide_location`.`slug` AS `slug`, `guide_location`.`image` AS `image`, `guide_location`.`image_wide` AS `image_wide`, `guide_location`.`path` AS `path`, `guide_location`.`text_summary` AS `text_summary`, `guide_location`.`text_description` AS `text_description`, `guide_location`.`seo_title` AS `seo_title`, `guide_location`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `guide_location`.`seo_description` AS `seo_description`, `guide_location`.`status` AS `status`, `guide_location`.`time_create` AS `time_create`, `guide_location`.`time_update` AS `time_update`, `guide_location`.`map_longitude` AS `map_longitude`, `guide_location`.`map_latitude` AS `map_latitude`, `guide_location`.`map_zoom` AS `map_zoom`, `guide_location`.`population` AS `population`, `guide_location`.`surface` AS `surface`, `guide_location`.`altitude` AS `altitude`, `guide_location`.`zipcode` AS `zipcode`, `guide_location`.`website_city` AS `website_city`, `guide_location`.`website_tourist` AS `website_tourist`, `guide_location`.`display_information` AS `display_information`, `guide_location`.`attach` AS `attach`, `guide_location`.`map_type` AS `map_type`, `guide_location`.`setting` AS `setting` FROM `guide_location` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 0;
14:34:45.5462
[0.0005]
query: SELECT `guide_category`.`id` AS `id`, `guide_category`.`parent` AS `parent`, `guide_category`.`title` AS `title`, `guide_category`.`title_long` AS `title_long`, `guide_category`.`slug` AS `slug`, `guide_category`.`image` AS `image`, `guide_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `guide_category`.`path` AS `path`, `guide_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `guide_category`.`text_description` AS `text_description`, `guide_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `guide_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `guide_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `guide_category`.`time_create` AS `time_create`, `guide_category`.`time_update` AS `time_update`, `guide_category`.`setting` AS `setting`, `guide_category`.`status` AS `status`, `guide_category`.`display_order` AS `display_order`, `guide_category`.`display_subcategory` AS `display_subcategory` FROM `guide_category` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 0;
14:34:45.5737
[0.0008]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story != :where2 AND `topic` IN (:where3) AND `type` = :where4 AND `module` = :where5 AND `controller` = :where6 ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 97;[where3] 0;[where4] event;[where5] event;[where6] topic;[limit] 10;
14:34:45.6237
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
14:34:45.6273
[0.0002]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`brand` AS `brand`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
14:34:45.6512
[0.0008]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] first-national-iran-latte-art-championship;
14:34:45.6533
[0.0002]
query: SELECT `event_extra`.`id` AS `id`, `event_extra`.`uid` AS `uid`, `event_extra`.`title` AS `title`, `event_extra`.`slug` AS `slug`, `event_extra`.`status` AS `status`, `event_extra`.`time_start` AS `time_start`, `event_extra`.`time_end` AS `time_end`, `event_extra`.`source_url` AS `source_url`, `event_extra`.`organizer_name` AS `organizer_name`, `event_extra`.`address` AS `address`, `event_extra`.`offer_url` AS `offer_url`, `event_extra`.`register_details` AS `register_details`, `event_extra`.`register_can` AS `register_can`, `event_extra`.`register_stock` AS `register_stock`, `event_extra`.`register_sales` AS `register_sales`, `event_extra`.`register_price` AS `register_price`, `event_extra`.`register_type` AS `register_type`, `event_extra`.`register_discount` AS `register_discount`, `event_extra`.`guide_owner` AS `guide_owner`, `event_extra`.`guide_category` AS `guide_category`, `event_extra`.`guide_location` AS `guide_location`, `event_extra`.`guide_item` AS `guide_item` FROM `event_extra` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 97;
14:34:45.6574
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
14:34:45.7145
[0.0086]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
14:34:45.7396
[0.0036]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 64e1102affa5cf156ce0803904bbf9df;
14:34:45.7444
[0.0049]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1493373885;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1493373885.3952310085296630859375;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1493374185;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1493374185;}hits_events|a:1:{i:97;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"63d3fce7695bfc92f84637ddb3f5185f";s:32:"2687473e32ea86c3d8d7018aa49cec3a";}s:4:"hash";s:65:"2687473e32ea86c3d8d7018aa49cec3a-63d3fce7695bfc92f84637ddb3f5185f";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 64e1102affa5cf156ce0803904bbf9df;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.5859 s
Included files
621 files
Memory usage
6299240; peak: 6427744 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
event
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL