• ۱۳۹۵/۱/۲۵،‏ ۲:۵۰
  • ۴۰۵

تاریخ برگزاری دومین دوره مسابقات ملی باریستا ایران اعلام شد. این مسابقات از ۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ در رستوران بین‌المللی مطبح واقع در هتل پارسیان استقلال و با حضور سر داور مسابقات جهانی و نماینده رسمی انجمن جهانی، برگزار خواهد شد.

این مسابقات همانند مسابقات ملی جزوه/ایبریک و مسابقات ملی لته آرت، با حمایت انجمن باریستا ایران(Iranian Barista Guild) برگزار می‌گردد و قهرمان این مسابقات به مسابقات جهانی باریستا اعزام می‌گردد. در دوره اول این مسابقات «مهران محمدنژاد» به مقام قهرمانی رسید و به مسابقات جهانی باریستا ۲۰۱۵ در سیاتل اعزام شد.

 

مسابقات جهانی باریستا ۲۰۱۶ در تاریخ ۲۲ تا ۲۵ ژوئن در شهر دوبلین کشور ایرلند برگزار خواهد شد. همچنین مسابقات ملی باریستا ایران به صورت رسمی در تقویم وب‌سایت بین‌المللی World Coffee Events نیز قرار گرفته است.

 

لینک‌های مورد نیاز

 

 

شرکت / ثبت نام در دومین دوره مسابقات ملی باریستای ایران


به نقل از وب‌سایت Iranian Barista Guild، در حال حاضر ظرفیت این مسابقات تکمیل شده است و کسانی که به ثبت‌نام اقدام نمایند، در اولویت جایگزینی قرار می‌گیرند.

تلفن دبیرخانه انجمن باریستا ایران: ۰۲۱۲۲۰۸۶۷۰۹

log(40) | debug(0) | profiler(6) | db(15) | system(13) | all
log
21:37:41.3086
[info]
Service "Log" is loaded
21:37:41.3494
[info]
Service "Security" is loaded
21:37:41.3517
[info]
Resource "security" is booted
21:37:41.3525
[info]
Service "Database" is loaded
21:37:41.3671
[info]
Resource "database" is booted
21:37:41.3681
[info]
Service "Registry" is loaded
21:37:41.3722
[info]
Service "Cache" is loaded
02:07:41.3938
[info]
Resource "config" is booted
02:07:41.4039
[info]
Service "Module" is loaded
02:07:41.4173
[info]
Resource "router" is booted
02:07:41.4202
[info]
Service "I18n" is loaded
02:07:41.4274
[info]
Resource "i18n" is booted
02:07:41.4284
[info]
Resource "module" is booted
02:07:41.4293
[info]
Resource "modules" is booted
02:07:41.4304
[info]
Service "Session" is loaded
02:07:41.4718
[info]
Resource "session" is booted
02:07:41.4735
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:07:41.4801
[info]
Service "User" is loaded
02:07:41.4848
[info]
Service "Api" is loaded
02:07:41.492
[info]
Resource "authentication" is booted
02:07:41.4928
[info]
Resource "permission" is booted
02:07:41.4942
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:07:41.5351
[info]
Service "Asset" is loaded
02:07:41.5358
[info]
Service "Theme" is loaded
02:07:41.5388
[info]
Translation "module/event:default.fa" is loaded.
02:07:41.5459
[info]
Service "Permission" is loaded
02:07:41.55
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:07:41.5635
[info]
Service "Markup" is loaded
02:07:41.5814
[info]
Service "Url" is loaded
02:07:41.6424
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
02:07:41.6448
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
02:07:41.6674
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
02:07:41.6949
[info]
Service "Browser" is loaded
02:07:41.695
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
02:07:41.6966
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
02:07:41.704
[info]
Service "Form" is loaded
02:07:41.715
[info]
Service "View" is loaded
02:07:41.747
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
02:07:41.757
[info]
Service "Comment" is loaded
02:07:41.7645
[info]
Route: front:event-detail-index.
debug
profiler
02:07:41.3083
PI - time: 0.4595; realmem: 6291456; emalloc: 5688624
02:07:41.5504
ACTIION - time: 0.0752; realmem: 2097152; emalloc: 1346888
02:07:41.6635
BLOCKS - time: 0.0216; realmem: 0; emalloc: 144256
02:07:41.6671
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0160; realmem: 0; emalloc: 94024
02:07:41.6962
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0192; realmem: 0; emalloc: 220520
02:07:41.7465
BLOCK: جستجو - time: 0.0013; realmem: 0; emalloc: 3416
db
02:07:41.4689
[0.0012]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] d073de5d86ac103b2351086e3a9c535e;
02:07:41.547
[0.0005]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
02:07:41.5486
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] event;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
02:07:41.5611
[0.0014]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] the-second-iranian-national-barista-competition;
02:07:41.5824
[0.0011]
query: SELECT `event_extra`.`id` AS `id`, `event_extra`.`uid` AS `uid`, `event_extra`.`title` AS `title`, `event_extra`.`slug` AS `slug`, `event_extra`.`status` AS `status`, `event_extra`.`time_start` AS `time_start`, `event_extra`.`time_end` AS `time_end`, `event_extra`.`source_url` AS `source_url`, `event_extra`.`organizer_name` AS `organizer_name`, `event_extra`.`address` AS `address`, `event_extra`.`offer_url` AS `offer_url`, `event_extra`.`register_details` AS `register_details`, `event_extra`.`register_can` AS `register_can`, `event_extra`.`register_stock` AS `register_stock`, `event_extra`.`register_sales` AS `register_sales`, `event_extra`.`register_price` AS `register_price`, `event_extra`.`register_type` AS `register_type`, `event_extra`.`register_discount` AS `register_discount`, `event_extra`.`guide_owner` AS `guide_owner`, `event_extra`.`guide_category` AS `guide_category`, `event_extra`.`guide_location` AS `guide_location`, `event_extra`.`guide_item` AS `guide_item` FROM `event_extra` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 108;
02:07:41.5953
[0.0015]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 108;
02:07:41.6046
[0.0004]
query: SELECT `guide_location`.`id` AS `id`, `guide_location`.`level` AS `level`, `guide_location`.`parent` AS `parent`, `guide_location`.`title` AS `title`, `guide_location`.`title_long` AS `title_long`, `guide_location`.`slug` AS `slug`, `guide_location`.`image` AS `image`, `guide_location`.`image_wide` AS `image_wide`, `guide_location`.`path` AS `path`, `guide_location`.`text_summary` AS `text_summary`, `guide_location`.`text_description` AS `text_description`, `guide_location`.`seo_title` AS `seo_title`, `guide_location`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `guide_location`.`seo_description` AS `seo_description`, `guide_location`.`status` AS `status`, `guide_location`.`time_create` AS `time_create`, `guide_location`.`time_update` AS `time_update`, `guide_location`.`map_longitude` AS `map_longitude`, `guide_location`.`map_latitude` AS `map_latitude`, `guide_location`.`map_zoom` AS `map_zoom`, `guide_location`.`population` AS `population`, `guide_location`.`surface` AS `surface`, `guide_location`.`altitude` AS `altitude`, `guide_location`.`zipcode` AS `zipcode`, `guide_location`.`website_city` AS `website_city`, `guide_location`.`website_tourist` AS `website_tourist`, `guide_location`.`display_information` AS `display_information`, `guide_location`.`attach` AS `attach`, `guide_location`.`map_type` AS `map_type`, `guide_location`.`setting` AS `setting` FROM `guide_location` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 309;
02:07:41.6654
[0.0005]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
02:07:41.6693
[0.0003]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
02:07:41.6889
[0.0012]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] the-second-iranian-national-barista-competition;
02:07:41.6915
[0.0003]
query: SELECT `event_extra`.`id` AS `id`, `event_extra`.`uid` AS `uid`, `event_extra`.`title` AS `title`, `event_extra`.`slug` AS `slug`, `event_extra`.`status` AS `status`, `event_extra`.`time_start` AS `time_start`, `event_extra`.`time_end` AS `time_end`, `event_extra`.`source_url` AS `source_url`, `event_extra`.`organizer_name` AS `organizer_name`, `event_extra`.`address` AS `address`, `event_extra`.`offer_url` AS `offer_url`, `event_extra`.`register_details` AS `register_details`, `event_extra`.`register_can` AS `register_can`, `event_extra`.`register_stock` AS `register_stock`, `event_extra`.`register_sales` AS `register_sales`, `event_extra`.`register_price` AS `register_price`, `event_extra`.`register_type` AS `register_type`, `event_extra`.`register_discount` AS `register_discount`, `event_extra`.`guide_owner` AS `guide_owner`, `event_extra`.`guide_category` AS `guide_category`, `event_extra`.`guide_location` AS `guide_location`, `event_extra`.`guide_item` AS `guide_item` FROM `event_extra` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 108;
02:07:41.6958
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
02:07:41.7459
[0.0004]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
02:07:41.7648
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] d073de5d86ac103b2351086e3a9c535e;
02:07:41.7663
[0.0013]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1492983461;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1492983461.4716389179229736328125;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1492983761;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1492983761;}hits_events|a:1:{i:108;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"66955c5a4803dd43e32e4b3e578b7fed";s:32:"b4c4b2f91659cf623866cf1387b94c5d";}s:4:"hash";s:65:"b4c4b2f91659cf623866cf1387b94c5d-66955c5a4803dd43e32e4b3e578b7fed";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] d073de5d86ac103b2351086e3a9c535e;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4805 s
Included files
616 files
Memory usage
6264576; peak: 6393080 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
event
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL