• تهران | چهارراه ولیعصر
نوع فعالیت : کافه

اطلاعات مکان

آدرس ۱ : تعطیل شده است
شهر : تهران
کد پستی : ۱۴۱۶۹۵۳۸۵۷
تلفن : ۰۲۱۶۶۴۰۵۹۳۶

نقشه