• تهران | دروس، میدان قبا
نوع فعالیت : کافه
فضای عالی با اینترنت پرسرعت، اما چه کسی کتاب را ترجیح نمی‌دهد؟

اطلاعات مکان

آدرس ۱ : تعطیل شده است
شهر : تهران
تلفن : ۰۲۱۲۲۸۴۰۷۸۳

نقشه