• تهران | تجریش، دربند جنوبی
نوع فعالیت : کافه

اطلاعات مکان

آدرس ۱ : تعطیل شده است
شهر : تهران
تلفن : ۰۲۱۲۲۳۹۴۰۰۱

اطلاعات


نقشه