اطلاعات عمومی در مورد چهارمحال و بختیاری

جمعیت : ۸۹۵٬۲۶۳ در سال ۹