• تهران | گیشا
نوع فعالیت : کافه

اطلاعات مکان

آدرس ۱ : گیشا بلوار فروزانفر شماره 14
شهر : تهران
تلفن : 88241403

نقشه