اطلاعات عمومی در مورد آذربایجان شرقی

جمعیت : ۳٬۷۲۴٬۶۲۰ در سال