اطلاعات عمومی در مورد کهگیلویه و بویراحمد

جمعیت : ۶۵۸٬۶۲۹ در سال ۹