• تهران | شهرک غرب
نوع فعالیت : کافه

اطلاعات مکان

آدرس ۱ : ایران زمین بین چهارم و ششم باغ راه فدک
شهر : تهران
تلفن : ۸۸۳۷۸۹۴۹

نقشه