• تهران | گیشا
نوع فعالیت : کافه

اطلاعات مکان

آدرس ۱ : گیشا خیابان کوی نصر بین یکم و دوم
شهر : تهران

نقشه