• تهران | شهرک غرب
نوع فعالیت : کافه

اطلاعات مکان

آدرس ۱ : شهرک غرب خیابان ایارن زمین مرکز تجاری مهستان
شهر : تهران
تلفن : 88574090

نقشه