اطلاعات عمومی در مورد آذربایجان غربی

جمعیت : ۳٬۰۸۰٬۵۷۶ در سال