محمدحسين سرباز

متولد تير ماه 1366

داراى گواهى  
 Tea preparation, Tea pairing, Mixology , Tea tasting training    وTEA MASTERS CUP از  Judge Certificate گواهى داورى بين المللى  روسيهTea masters cup داور بين المللى و عضو انجمن
 سوابق كارى 
 شركت گلستان 
 چاى تويينينگز 
 چاى شاهسوند 
 مؤسس اولين فروشگاه تخصصى چاى به سال 1394
 آغازگر فعاليت فروشگاه هاى زنجيره اى تى شاپ 
   شعب تهران و شيراز ، مدير و مؤسس فروشگاه هاى تى استوديو Tea Studio


 برگزارى ورك شاپ هاى آموزشى در راستاى شناخت صحيح چاى ايرانى  و تشخيص تفاوت چاى هاى مناطق مختلف جهان 
 برگزارى كارگاه هاى آموزش صحيح باغ دارى چاى 
 سرويس و مشاوره كافه و رستوران ها جهت بار چاى و دمنوش 
 

 

 


 منابع

  .روش اندازه گيري خاكستر كل چاي، 1371 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،  چاپ اول .موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، ،3273 استاندارد ملي ايران، شماره  .روش اندازه گيري خاكستر محلول و نامحلول چاي در آب، استاندارد ملي ايران، 1371 . چاپ اول ،3275 شماره
   .روش اندازه گيري قليائيت خاكستر چاي 1371 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، محلول در آب، استاندارد ملي ايران،  . چاپ اول ،3274 شماره
   .چاي- اندازه گيري عصاره آبي- روش 1386 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، ،3320 آزمون، استاندارد ملي ايران، شماره چاپ اول. 
   .چاي سياه- ويژگي ها و روش هاي آزمون، 1392 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، ،623 استاندارد ملي ايران، شماره تجديد نظر سوv. 
   .ميكروبيولوژي چاي- ويژگي ها و روش 1392 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، هاي آزمون، استاندارد ملي ايران، شماره 17070 
  Akhlas M., Ahmed T., Siyar H.F. and Khanum R. 2003. Qualitative assesment of fresh tea produced in Pakistan growing under different agroecological conditions and fertilizer treatments. Pak.J.Bot., 35:779790. 
 Amra P., Mojca S., Zeljko K., Bernd W., Frank O., Sabine G. 2006. Extraction of active ingredients from green tea (Camellia sinensis): Extraction efficiency of major catechins and caffeine. Food Chem., 96:597605. 

نرم افزار تلفن همراه کافه یاب

نرم افزار تلفن همراه کافه یاب

نرم افزار اندروید کافه یاب را از گوگل پلی و نرم افزار آی او اس را از اپ استور دریافت نمایید.

  • به پرداخت
  • نماد اعتماد الکترونیک
  • لوگوی ساماندهی