لمیز کافی Lamiz coffee

لمیز کافی Lamiz coffee

لمیز کافی یکی از برند‌های قهوه است که در کشور هندوستان تولید و در ایران بسته‌بندی می‌شود. سپس در کافی‌شاپ‌های لمیز در سراسر ایران به مردم عرضه می‌گردد.