توضیحات

در این ویدیو آموزش تهیه کاپوچینو همراه به آرت نمایش داده می شود ، از قوه اسسه برای تهیه کاپوچینو استفاده شده است