توضیحات

آشنایی و آموزش کار با ایروپرس و تهیه قهوه از آن به ساده ترین شکل ممکن ، امکان استفاده از این دستگاه در خانه وجود دارد و قهوه ای با طعم متفاوت را تجربه میکنید