رویداد «موسیقی مقامی شرق خراسان»

«دو تار» به روایت استاد حسین دامن پاک


دو اجرای متفاوت در روزهای ۱۲م و ۱۳م دی‌ماه

ساعت ۲۱


تلفن رزرو: ۸۸۹۷۲۹۷۲

 

اینستاگرام کافه خروج(اگزیت)