اطلاعات عمومی در مورد اصفهان

جمعیت : ۱٬۷۵۶٬۱۲۶ نفر در