• زمان : ۱۳۹۳/۸/۳۰،‏ ۱:۳۰
  • نمایش : ۸۶۲ دفعه
  • موضوع : آموزش دمنوش

در یک لیوان آب جوش، چند برگ گل محمدی به همراه چند عدد تخم گشنیز و نبات زعفرانی ریخته و به مدت بیست دقیقه درِ لیوان را ببندید. بعد از گذشت این مدت دمنوش آماده‌ی مصرف است.

به دلیل آرامش‌بخش بودن این دمنوش، نوشیدن آن در ساعات اولیه‌ی شب توصیه می‌شود.

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
log(43) | debug(0) | profiler(6) | db(16) | system(13) | all
log
21:42:13.6794
[info]
Service "Log" is loaded
21:42:13.6844
[info]
Service "Security" is loaded
21:42:13.6849
[info]
Resource "security" is booted
21:42:13.685
[info]
Service "Database" is loaded
21:42:13.6896
[info]
Resource "database" is booted
21:42:13.6899
[info]
Service "Registry" is loaded
21:42:13.6901
[info]
Service "Cache" is loaded
02:12:13.693
[info]
Resource "config" is booted
02:12:13.6944
[info]
Service "Module" is loaded
02:12:13.6965
[info]
Resource "router" is booted
02:12:13.6967
[info]
Service "I18n" is loaded
02:12:13.6981
[info]
Resource "i18n" is booted
02:12:13.6983
[info]
Resource "module" is booted
02:12:13.6986
[info]
Resource "modules" is booted
02:12:13.6988
[info]
Service "Session" is loaded
02:12:13.7039
[info]
Resource "session" is booted
02:12:13.7041
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:12:13.7047
[info]
Service "User" is loaded
02:12:13.7051
[info]
Service "Api" is loaded
02:12:13.7057
[info]
Resource "authentication" is booted
02:12:13.7058
[info]
Resource "permission" is booted
02:12:13.706
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:12:13.7133
[info]
Service "Asset" is loaded
02:12:13.7134
[info]
Service "Theme" is loaded
02:12:13.7164
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
02:12:13.7175
[info]
Service "Permission" is loaded
02:12:13.7191
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:12:13.7224
[info]
Service "Markup" is loaded
02:12:13.7338
[info]
Service "Url" is loaded
02:12:13.7475
[warn] #34 in module/vote/template/front/star.phtml
Division by zero
02:12:13.7477
[warn] #42 in module/vote/template/front/star.phtml
Division by zero
02:12:13.7484
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
02:12:13.7503
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
02:12:13.7514
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
02:12:13.7569
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
02:12:13.7731
[info]
Service "Browser" is loaded
02:12:13.7732
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
02:12:13.7745
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
02:12:13.7777
[info]
Service "Form" is loaded
02:12:13.7834
[info]
Service "View" is loaded
02:12:13.7964
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
02:12:13.7988
[info]
Service "Comment" is loaded
02:12:13.8038
[info]
Route: front:news-story-index.
debug
profiler
02:12:13.6792
PI - time: 0.1281; realmem: 4194304; emalloc: 3528432
02:12:13.7194
ACTIION - time: 0.0218; realmem: 0; emalloc: 138232
02:12:13.7552
BLOCKS - time: 0.0138; realmem: 0; emalloc: 228064
02:12:13.7566
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0114; realmem: 0; emalloc: 158808
02:12:13.7741
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0097; realmem: 0; emalloc: 266144
02:12:13.7959
BLOCK: جستجو - time: 0.0008; realmem: 0; emalloc: 19720
db
02:12:13.703
[0.0005]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 9112b0ba7feb27744a911c3ec377d11b;
02:12:13.7179
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
02:12:13.7187
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
02:12:13.7212
[0.0006]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] دمنوش-آرامبخش;
02:12:13.7346
[0.0012]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 30;
02:12:13.7364
[0.0007]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story > :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 30;[where3] 1492983733;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:12:13.7374
[0.0006]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story < :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 30;[where3] 1492983733;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:12:13.7388
[0.0007]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story != :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` = :where4 AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 30;[where3] 1492983733;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 10;
02:12:13.74
[0.0005]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 30;[where3] story;[where4] news;
02:12:13.7561
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
02:12:13.7576
[0.0002]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
02:12:13.7704
[0.0006]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] دمنوش-آرامبخش;
02:12:13.7738
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
02:12:13.7956
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
02:12:13.8041
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 9112b0ba7feb27744a911c3ec377d11b;
02:12:13.8046
[0.0025]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1492983733;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1492983733.7038300037384033203125;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1492984033;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1492984033;}hits_news|a:1:{i:30;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"2aa692ab14821a008522a35143272540";s:32:"879b67997996056e28a195b3610f9417";}s:4:"hash";s:65:"879b67997996056e28a195b3610f9417-2aa692ab14821a008522a35143272540";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 9112b0ba7feb27744a911c3ec377d11b;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1312 s
Included files
625 files
Memory usage
4034040; peak: 4093200 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL