طرز تهیه انواع نوشیدنی‌های گرم و سرد، غذا، دسر و ...

نوشیدنی ماسالا Masala Chai

تاریخچه و خواص نوشیدنی ماسالا
نسل سوم: کمکس و طرز تهیه قهوه با آن

طراحی کمکس(با دستگیره چوبی و زه چرمی) از زمان اختراعش در سال ۱۹۴۱ توسط مخترع آلمانی پیتر شلمبوم هیچگونه تغییری نکرده است. طراحی شلمبوم زمانی «ترکیب منطق و دیوانگی» توصیف شده بود و ما نیز با این موضوع موافقیم. کمکس به دلایل متفاوتی به عنوان یک کالای اساسی در انبار تمامی دوست‌داران قهوه قرار گرفته است.
تفاوت بین لته و کاپوچینو

تفاوت بین لته(لاته) و کاپوچینو بسیار کم است. قهوه ماکیاتو نیز به این دو بسیار نزدیک است.
دوره آموزشی انجمن قهوه تخصصی اروپا SCAE

کافی تاکسی با حمایت کافه‌ياب و همکاری سعید عبدی‌نسب، مدرس رسمی SCAE، دوره‌های پایه و متوسطه دیپلم قهوه را زیر نظر این انجمن برگزار می‌کنند.
طرز تهیه: سالاد سزار

سالاد سزار جزئی جدایی‌ناپذیر از کافه‌های شهر ما شده است. با هم نگاهی می‌اندازیم به یکی از روش‌های تهیه این سالاد در کافه یا منزلمان
بفرمایید چاشت...در کافه!

می‌توان گفت صبحانه مهم‌ترین وعده غذایی روز است و نقش به‌سزایی در نحوه شروع روز فرد دارد.
log(40) | debug(0) | profiler(7) | db(24) | system(13) | all
log
00:50:57.897
[info]
Service "Log" is loaded
00:50:57.9023
[info]
Service "Security" is loaded
00:50:57.9028
[info]
Resource "security" is booted
00:50:57.9029
[info]
Service "Database" is loaded
00:50:57.9079
[info]
Resource "database" is booted
00:50:57.9081
[info]
Service "Registry" is loaded
00:50:57.9085
[info]
Service "Cache" is loaded
05:20:57.9116
[info]
Resource "config" is booted
05:20:57.9131
[info]
Service "Module" is loaded
05:20:57.9153
[info]
Resource "router" is booted
05:20:57.9155
[info]
Service "I18n" is loaded
05:20:57.917
[info]
Resource "i18n" is booted
05:20:57.9172
[info]
Resource "module" is booted
05:20:57.9175
[info]
Resource "modules" is booted
05:20:57.9178
[info]
Service "Session" is loaded
05:20:57.9229
[info]
Resource "session" is booted
05:20:57.9231
[info]
Service "Authentication" is loaded
05:20:57.9236
[info]
Service "User" is loaded
05:20:57.924
[info]
Service "Api" is loaded
05:20:57.9246
[info]
Resource "authentication" is booted
05:20:57.9248
[info]
Resource "permission" is booted
05:20:57.9249
[info]
Resource "render_cache" is booted
05:20:57.9339
[info]
Service "Asset" is loaded
05:20:57.934
[info]
Service "Theme" is loaded
05:20:57.9373
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
05:20:57.9414
[info]
Service "Permission" is loaded
05:20:57.9432
[info]
Service "RenderCache" is loaded
05:20:57.948
[info]
Service "Url" is loaded
05:20:57.9671
[info]
Service "Markup" is loaded
05:20:58.0128
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
05:20:58.0188
[info]
Translation "module/news:block.fa" is loaded.
05:20:58.0305
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
05:20:58.0452
[info]
Service "Browser" is loaded
05:20:58.0453
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
05:20:58.0466
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
05:20:58.0496
[info]
Service "Form" is loaded
05:20:58.0552
[info]
Service "View" is loaded
05:20:58.0674
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
05:20:58.0698
[info]
Service "Comment" is loaded
05:20:58.0742
[info]
Route: front:news-topic-index.
debug
profiler
05:20:57.8969
PI - time: 0.1788; realmem: 4194304; emalloc: 3800192
05:20:57.9436
ACTIION - time: 0.0587; realmem: 0; emalloc: 395024
05:20:58.0166
BLOCKS - time: 0.0258; realmem: 0; emalloc: 179088
05:20:58.0183
BLOCK: فهرست موضوعات - time: 0.0106; realmem: 0; emalloc: 70640
05:20:58.0302
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0112; realmem: 0; emalloc: 93320
05:20:58.0463
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0093; realmem: 2097152; emalloc: 329792
05:20:58.0671
BLOCK: جستجو - time: 0.0008; realmem: 0; emalloc: 3336
db
05:20:57.922
[0.0005]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 51e82cb42b82f9b6f65580fa2d3a299e;
05:20:57.9419
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
05:20:57.9428
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
05:20:57.9446
[0.0005]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid`, `news_topic`.`title` AS `title`, `news_topic`.`slug` AS `slug`, `news_topic`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_topic`.`text_description` AS `text_description`, `news_topic`.`image` AS `image`, `news_topic`.`path` AS `path`, `news_topic`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_topic`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_topic`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_topic`.`uid` AS `uid`, `news_topic`.`time_create` AS `time_create`, `news_topic`.`time_update` AS `time_update`, `news_topic`.`setting` AS `setting`, `news_topic`.`status` AS `status`, `news_topic`.`style` AS `style`, `news_topic`.`type` AS `type` FROM `news_topic` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] instruction;
05:20:57.9482
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:20:57.9572
[0.0014]
query: SELECT COUNT(1) AS `C` FROM (SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :subselect1where1 AND `topic` IN (:subselect1where2, :subselect1where3, :subselect1where4, :subselect1where5, :subselect1where6, :subselect1where7, :subselect1where8, :subselect1where9) AND `type` IN (:subselect1where10, :subselect1where11, :subselect1where12, :subselect1where13, :subselect1where14, :subselect1where15, :subselect1where16)) AS `original_select`
params: [subselect1where1] 1;[subselect1where2] 3;[subselect1where3] 4;[subselect1where4] 5;[subselect1where5] 6;[subselect1where6] 18;[subselect1where7] 9;[subselect1where8] 10;[subselect1where9] 15;[subselect1where10] text;[subselect1where11] article;[subselect1where12] magazine;[subselect1where13] image;[subselect1where14] gallery;[subselect1where15] media;[subselect1where16] download;
05:20:57.959
[0.0011]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND `topic` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9) AND `type` IN (:where10, :where11, :where12, :where13, :where14, :where15, :where16) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
params: [where1] 1;[where2] 3;[where3] 4;[where4] 5;[where5] 6;[where6] 18;[where7] 9;[where8] 10;[where9] 15;[where10] text;[where11] article;[where12] magazine;[where13] image;[where14] gallery;[where15] media;[where16] download;[limit] 6;[offset] 0;
05:20:57.9625
[0.0008]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `status` = :where1 AND `id` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC
params: [where1] 1;[where2] 141;[where3] 67;[where4] 72;[where5] 73;[where6] 71;[where7] 62;
05:20:58.0177
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2)
params: [where1] 29;[where2] 64;
05:20:58.0212
[0.0003]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid`, `news_topic`.`title` AS `title`, `news_topic`.`slug` AS `slug`, `news_topic`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_topic`.`text_description` AS `text_description`, `news_topic`.`image` AS `image`, `news_topic`.`path` AS `path`, `news_topic`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_topic`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_topic`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_topic`.`uid` AS `uid`, `news_topic`.`time_create` AS `time_create`, `news_topic`.`time_update` AS `time_update`, `news_topic`.`setting` AS `setting`, `news_topic`.`status` AS `status`, `news_topic`.`style` AS `style`, `news_topic`.`type` AS `type` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC
params: [where1] 1;
05:20:58.0234
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:20:58.0241
[0.0001]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:20:58.0249
[0.0001]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:20:58.0256
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:20:58.0263
[0.0001]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:20:58.027
[0.0001]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:20:58.0278
[0.0001]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:20:58.0285
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:20:58.0312
[0.0002]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
05:20:58.0448
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid`, `news_topic`.`title` AS `title`, `news_topic`.`slug` AS `slug`, `news_topic`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_topic`.`text_description` AS `text_description`, `news_topic`.`image` AS `image`, `news_topic`.`path` AS `path`, `news_topic`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_topic`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_topic`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_topic`.`uid` AS `uid`, `news_topic`.`time_create` AS `time_create`, `news_topic`.`time_update` AS `time_update`, `news_topic`.`setting` AS `setting`, `news_topic`.`status` AS `status`, `news_topic`.`style` AS `style`, `news_topic`.`type` AS `type` FROM `news_topic` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] instruction;
05:20:58.046
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
05:20:58.0667
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
05:20:58.0745
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 51e82cb42b82f9b6f65580fa2d3a299e;
05:20:58.075
[0.0005]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1493081458;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1493081457.922813892364501953125;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1493081757;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1493081757;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"282a85c0985d16cfcb0b00751aa66ae7";s:32:"26346b86e4a64a5727bace0cd4d97398";}s:4:"hash";s:65:"26346b86e4a64a5727bace0cd4d97398-282a85c0985d16cfcb0b00751aa66ae7";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 51e82cb42b82f9b6f65580fa2d3a299e;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1839 s
Included files
627 files
Memory usage
4305424; peak: 4311552 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL