وب‌سایت کافه‌یاب با هدف معرفی کافه‌ها و کافی‌شاپ‌های فعال در ایران، آغاز به کار کرد.

وب‌سایت کافه‌یاب با هدف معرفی کافه‌ها و کافی‌شاپ‌های فعال در ایران آغاز به کار کرد.

در ابتدا، هدف ما معرفی کافه‌های موجود در شهر تهران است، اما به مرور مابقی شهرهای کشور را هم پوشش خواهیم داد.

اگر شما صاحب کافه هستید، می توانید اطلاعات خود را پس از ثبت‌نام، از طریق دکمه ثبت و مدیریت کافه در وب‌سایت ما ثبت نمایید.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
log(41) | debug(0) | profiler(6) | db(16) | system(13) | all
log
21:39:20.3551
[info]
Service "Log" is loaded
21:39:20.3599
[info]
Service "Security" is loaded
21:39:20.3603
[info]
Resource "security" is booted
21:39:20.3605
[info]
Service "Database" is loaded
21:39:20.3654
[info]
Resource "database" is booted
21:39:20.3656
[info]
Service "Registry" is loaded
21:39:20.3658
[info]
Service "Cache" is loaded
02:09:20.3686
[info]
Resource "config" is booted
02:09:20.37
[info]
Service "Module" is loaded
02:09:20.372
[info]
Resource "router" is booted
02:09:20.3722
[info]
Service "I18n" is loaded
02:09:20.3735
[info]
Resource "i18n" is booted
02:09:20.3737
[info]
Resource "module" is booted
02:09:20.374
[info]
Resource "modules" is booted
02:09:20.3742
[info]
Service "Session" is loaded
02:09:20.3791
[info]
Resource "session" is booted
02:09:20.3793
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:09:20.3798
[info]
Service "User" is loaded
02:09:20.3802
[info]
Service "Api" is loaded
02:09:20.3808
[info]
Resource "authentication" is booted
02:09:20.3809
[info]
Resource "permission" is booted
02:09:20.3811
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:09:20.3887
[info]
Service "Asset" is loaded
02:09:20.3889
[info]
Service "Theme" is loaded
02:09:20.3927
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
02:09:20.3955
[info]
Service "Permission" is loaded
02:09:20.3976
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:09:20.4018
[info]
Service "Markup" is loaded
02:09:20.4141
[info]
Service "Url" is loaded
02:09:20.4359
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
02:09:20.4388
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
02:09:20.4403
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
02:09:20.4482
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
02:09:20.4722
[info]
Service "Browser" is loaded
02:09:20.4724
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
02:09:20.4739
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
02:09:20.4776
[info]
Service "Form" is loaded
02:09:20.4836
[info]
Service "View" is loaded
02:09:20.4966
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
02:09:20.4992
[info]
Service "Comment" is loaded
02:09:20.5039
[info]
Route: front:news-story-index.
debug
profiler
02:09:20.355
PI - time: 0.1504; realmem: 4194304; emalloc: 3535472
02:09:20.3979
ACTIION - time: 0.0257; realmem: 0; emalloc: 137776
02:09:20.4457
BLOCKS - time: 0.0207; realmem: 0; emalloc: 229344
02:09:20.4478
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0169; realmem: 0; emalloc: 160088
02:09:20.4735
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0105; realmem: 0; emalloc: 266496
02:09:20.4961
BLOCK: جستجو - time: 0.0010; realmem: 0; emalloc: 19720
db
02:09:20.378
[0.0007]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 1f6ee10bff52ef28fd964e942cdb9445;
02:09:20.3962
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
02:09:20.397
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
02:09:20.4001
[0.0009]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] شروع-به-کار-وب-سایت-کافه-یاب;
02:09:20.4148
[0.0017]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 3;
02:09:20.4172
[0.0008]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story > :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 3;[where3] 1492983560;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:09:20.4183
[0.0006]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story < :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 3;[where3] 1492983560;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:09:20.4201
[0.0008]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story != :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` = :where4 AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 3;[where3] 1492983560;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 10;
02:09:20.4217
[0.0007]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 3;[where3] story;[where4] news;
02:09:20.4471
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
02:09:20.4492
[0.0003]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
02:09:20.4684
[0.0008]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] شروع-به-کار-وب-سایت-کافه-یاب;
02:09:20.4732
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
02:09:20.4956
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
02:09:20.5043
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 1f6ee10bff52ef28fd964e942cdb9445;
02:09:20.5047
[0.0005]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1492983560;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1492983560.379004001617431640625;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1492983860;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1492983860;}hits_news|a:1:{i:3;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"942dbd114258dcaad29d30cf0f2df6f0";s:32:"5cccc218276a9eb04c2167f423e042d2";}s:4:"hash";s:65:"5cccc218276a9eb04c2167f423e042d2-942dbd114258dcaad29d30cf0f2df6f0";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 1f6ee10bff52ef28fd964e942cdb9445;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1540 s
Included files
625 files
Memory usage
4041464; peak: 4104720 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL