یکی از اهداف اصلی در وب‌سایت کافه‌یاب، ایجاد امکان ارسال اطلاعات کافه‌ها توسط صاحبان کافه است.

یکی از اهداف اصلی در وب‌سایت کافه‌یاب، ایجاد امکان ارسال اطلاعات کافه‌ها توسط صاحبان کافه است.

به همین منظور از نسخه اول، پنل کاربری در سیستم پیش‌بینی شده است و کاربران بعد از ثبت نام در وب‌سایت، در صورتی که قصد ارسال اطلاعات مکانی را داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به پنل کاربری نسبت به تنظیم و ارسال اطلاعات اقدام نمایند.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی