لینک بخش اول: بخش اول

لینک بخش دوم: بخش دوم

 

۶-اسپرسو رومانو Espresso Romano

رومانو برخلاف نامش به کشور ایتالیا یا شهر و حکومت تاریخی رُم ارتباطی ندارد. اسپرسو رومانو همان اسپرسو عادیست به همراه برشی از لیموترش. برای بهتر شدن شکل و شمایل آن می‌توان آن را مانند شکل زیر به دیواره‌ی فنجان آویخت.

 

اسپرسو رومانو Espresso Lungo

اسپرسو رومانو Espresso Lungo

 

۷-اسپرسو دوپیو Espresso Doppio

دوپیو در زبان ایتالیایی به معنای دبل یا دو برابر است. اسپرسو دوپیو یا دبل شات اسپرسوییست که با استفاده از پُرتافیلتر دولبه از دستگاه اسپرسو گرفته می‌شود. در حقیقت پرتافیلترِ سینگل شات و دبل شات با یکدیگر فرق دارند. مقدار مایعی که دبل شات به ما می‌دهد حدود ۶۰ میلی‌لیتر می‌باشد که معادل دو برابر مقدار مایع اسپرسو عادیست. به همین منظور گاهی به دلیل نداشتن پرتافیلتر مخصوص سینگل شات، می‌توان مایع خارج‌شونده از یکی از خروجی‌های پرتافیلتر دبل شات را بیرون ریخت و مایع طرف دیگر را به عنوان سینگل شات برای مشتری سرو کرد.

 

گرفتن اسپرسو دوپیوی خوب از دستگاه اسپرسو یکی از مهم‌ترین معیارهای اصلی برای داوران مسابقات مختلف رشته‌ی باریستایی یا کافی‌منی می‌باشد.

 

اسپرسو دوپیو Espresso Macchiato

اسپرسو دوپیو Espresso Macchiato

 

پایان

 

منابع:

۱-ویکی‌پدیا انگلیسی

اسپرسو رومانو

اسپرسو دوپیو

۲-اپلیکیشن Great Coffee App

Great Coffee App

میلاد قربانی

نویسنده : میلاد قربانی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
log(41) | debug(0) | profiler(6) | db(16) | system(13) | all
log
21:43:10.9098
[info]
Service "Log" is loaded
21:43:10.9149
[info]
Service "Security" is loaded
21:43:10.9153
[info]
Resource "security" is booted
21:43:10.9155
[info]
Service "Database" is loaded
21:43:10.9203
[info]
Resource "database" is booted
21:43:10.9205
[info]
Service "Registry" is loaded
21:43:10.9207
[info]
Service "Cache" is loaded
02:13:10.924
[info]
Resource "config" is booted
02:13:10.9255
[info]
Service "Module" is loaded
02:13:10.9277
[info]
Resource "router" is booted
02:13:10.928
[info]
Service "I18n" is loaded
02:13:10.9295
[info]
Resource "i18n" is booted
02:13:10.9296
[info]
Resource "module" is booted
02:13:10.93
[info]
Resource "modules" is booted
02:13:10.9303
[info]
Service "Session" is loaded
02:13:10.9365
[info]
Resource "session" is booted
02:13:10.9367
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:13:10.9373
[info]
Service "User" is loaded
02:13:10.9377
[info]
Service "Api" is loaded
02:13:10.9383
[info]
Resource "authentication" is booted
02:13:10.9385
[info]
Resource "permission" is booted
02:13:10.9386
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:13:10.9468
[info]
Service "Asset" is loaded
02:13:10.9469
[info]
Service "Theme" is loaded
02:13:10.9504
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
02:13:10.9516
[info]
Service "Permission" is loaded
02:13:10.9536
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:13:10.957
[info]
Service "Markup" is loaded
02:13:10.9705
[info]
Service "Url" is loaded
02:13:10.9843
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
02:13:10.9864
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
02:13:10.9875
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
02:13:10.9931
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
02:13:11.0106
[info]
Service "Browser" is loaded
02:13:11.0107
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
02:13:11.0121
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
02:13:11.0155
[info]
Service "Form" is loaded
02:13:11.0213
[info]
Service "View" is loaded
02:13:11.0339
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
02:13:11.0363
[info]
Service "Comment" is loaded
02:13:11.041
[info]
Route: front:news-story-index.
debug
profiler
02:13:10.9097
PI - time: 0.1328; realmem: 4194304; emalloc: 3548928
02:13:10.9539
ACTIION - time: 0.0239; realmem: 0; emalloc: 142744
02:13:10.9912
BLOCKS - time: 0.0139; realmem: 0; emalloc: 229344
02:13:10.9927
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0113; realmem: 0; emalloc: 160088
02:13:11.0117
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0099; realmem: 0; emalloc: 265776
02:13:11.0335
BLOCK: جستجو - time: 0.0009; realmem: 0; emalloc: 19720
db
02:13:10.9347
[0.0013]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] d0e75d29dce9f9ea3a0a38d239d70da2;
02:13:10.9523
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
02:13:10.9531
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
02:13:10.9558
[0.0006]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] espresso2;
02:13:10.9711
[0.0014]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 34;
02:13:10.9732
[0.0008]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story > :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 34;[where3] 1492983790;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:13:10.9743
[0.0005]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story < :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 34;[where3] 1492983790;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:13:10.9756
[0.0007]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story != :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` = :where4 AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 34;[where3] 1492983790;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 10;
02:13:10.9768
[0.0002]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 34;[where3] story;[where4] news;
02:13:10.9921
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
02:13:10.9937
[0.0003]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
02:13:11.0064
[0.0007]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] espresso2;
02:13:11.0114
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
02:13:11.0331
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
02:13:11.0413
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] d0e75d29dce9f9ea3a0a38d239d70da2;
02:13:11.0418
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1492983791;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1492983790.936399936676025390625;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1492984090;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1492984090;}hits_news|a:1:{i:34;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"53a5e194a4941e63a52e429575dbd2c5";s:32:"490e2edf79a979486b0e861e37dd6014";}s:4:"hash";s:65:"490e2edf79a979486b0e861e37dd6014-53a5e194a4941e63a52e429575dbd2c5";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] d0e75d29dce9f9ea3a0a38d239d70da2;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1357 s
Included files
625 files
Memory usage
4054296; peak: 4121648 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL