اولین دوره مسابقات ملی اروپرس ایران، اعزامی به مسابقات جهانی، در خانه فوتبال برگزار شد.
اروپرس به عنوان یکی از محبوب‌ترین قهوه‌سازهای موج سوم، جای خود را در دل اکثر باریستاهای ایرانی باز کرده است.


دور مقدماتی مسابقات در ۱۸ گروه برگزار گردید که نفرات برگزیده به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافتند:
سهیل کدخدایی آذر - مرجان مالکی - فریبا بختیاری - حامد مفاخری - امین لیمودهی - نیما انشایی - کیارش صفایی - مهدی بازوکار - آریا آزادی - سجاد نوادر - احمد هاشمی - مسعود امینی - بینا نیکبخت - جواد رستگاری - محمد ذنوبی - مهران بیات - سروش فتوت - افشین خدایی


نفرات راه‌یافته به مرحله بعد در ۶ گروه سه نفره به رقابت پرداختند. داوران این دوره از مسابقات به صورت حسی به انتخاب بهترین قهوه حاصل از اروپرس می‌پرداختند و بدون دانستن نام فردی که قهوه را درست کرده است، به فنجان مورد علاقه خود رای می‌داند.

نفرات برتر راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی:

امین لیمودهی - نیما انشایی - آریا آزادی - سجاد نوادر - سروش فتوت - جواد رستگاری


نفرات راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی نیز در سه گروه ۲ نفره به رقابت پرداختند که در پایان نیما انشایی، امین لیمودهی و جواد رستگاری به مرحله نهایی راه یافتند.

در پایان نفرات برتر به صورت زیر انتخاب شدند:
 

  • قهرمان: جواد رستگاری
  • نایب قهرمان: نیما انشایی
  • نفر سوم: امین لیمودهی

 

بدین ترتیب جواد رستگاری به مسابقات جهانی دوبلین اعزام خواهد شد.

میلاد قربانی

نویسنده : میلاد قربانی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
مطالب مشابه
log(43) | debug(0) | profiler(6) | db(20) | system(13) | all
log
21:45:48.2836
[info]
Service "Log" is loaded
21:45:48.289
[info]
Service "Security" is loaded
21:45:48.2895
[info]
Resource "security" is booted
21:45:48.2897
[info]
Service "Database" is loaded
21:45:48.2945
[info]
Resource "database" is booted
21:45:48.2947
[info]
Service "Registry" is loaded
21:45:48.295
[info]
Service "Cache" is loaded
02:15:48.298
[info]
Resource "config" is booted
02:15:48.2996
[info]
Service "Module" is loaded
02:15:48.3017
[info]
Resource "router" is booted
02:15:48.302
[info]
Service "I18n" is loaded
02:15:48.3034
[info]
Resource "i18n" is booted
02:15:48.3036
[info]
Resource "module" is booted
02:15:48.304
[info]
Resource "modules" is booted
02:15:48.3043
[info]
Service "Session" is loaded
02:15:48.3097
[info]
Resource "session" is booted
02:15:48.3099
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:15:48.3105
[info]
Service "User" is loaded
02:15:48.3109
[info]
Service "Api" is loaded
02:15:48.3115
[info]
Resource "authentication" is booted
02:15:48.3117
[info]
Resource "permission" is booted
02:15:48.3118
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:15:48.3195
[info]
Service "Asset" is loaded
02:15:48.3197
[info]
Service "Theme" is loaded
02:15:48.3232
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
02:15:48.3244
[info]
Service "Permission" is loaded
02:15:48.3264
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:15:48.3298
[info]
Service "Markup" is loaded
02:15:48.3415
[info]
Service "Url" is loaded
02:15:48.3729
[warn] #34 in module/vote/template/front/star.phtml
Division by zero
02:15:48.3731
[warn] #42 in module/vote/template/front/star.phtml
Division by zero
02:15:48.3737
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
02:15:48.3755
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
02:15:48.3772
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
02:15:48.3822
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
02:15:48.3979
[info]
Service "Browser" is loaded
02:15:48.398
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
02:15:48.3991
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
02:15:48.4019
[info]
Service "Form" is loaded
02:15:48.407
[info]
Service "View" is loaded
02:15:48.4189
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
02:15:48.4212
[info]
Service "Comment" is loaded
02:15:48.4257
[info]
Route: front:news-story-index.
debug
profiler
02:15:48.2835
PI - time: 0.1436; realmem: 4194304; emalloc: 3703144
02:15:48.3267
ACTIION - time: 0.0402; realmem: 0; emalloc: 290376
02:15:48.3806
BLOCKS - time: 0.0125; realmem: 0; emalloc: 228064
02:15:48.3819
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0103; realmem: 0; emalloc: 158808
02:15:48.3988
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0085; realmem: 0; emalloc: 265888
02:15:48.4186
BLOCK: جستجو - time: 0.0008; realmem: 0; emalloc: 19720
db
02:15:48.3085
[0.0008]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] d8b29028046fe3a8d43d5d1132511541;
02:15:48.325
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
02:15:48.3259
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
02:15:48.3285
[0.0007]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] first-iranian-aeropress-champion-javad-rastegari;
02:15:48.3421
[0.0013]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 118;
02:15:48.344
[0.0008]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story > :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 118;[where3] 1492983948;[where4] 19;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:15:48.3452
[0.0005]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 122;
02:15:48.3462
[0.0007]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story < :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 118;[where3] 1492983948;[where4] 19;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:15:48.3473
[0.0005]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 75;
02:15:48.3486
[0.0013]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story != :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` = :where4 AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 118;[where3] 1492983948;[where4] 19;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 10;
02:15:48.3504
[0.0011]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10) AND `status` = :where11 ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC
params: [where1] 122;[where2] 114;[where3] 111;[where4] 75;[where5] 60;[where6] 58;[where7] 53;[where8] 51;[where9] 50;[where10] 46;[where11] 1;
02:15:48.361
[0.0007]
query: SELECT `news_attach`.`id` AS `id`, `news_attach`.`title` AS `title`, `news_attach`.`file` AS `file`, `news_attach`.`path` AS `path`, `news_attach`.`url` AS `url`, `news_attach`.`item_table` AS `item_table`, `news_attach`.`item_id` AS `item_id`, `news_attach`.`time_create` AS `time_create`, `news_attach`.`size` AS `size`, `news_attach`.`type` AS `type`, `news_attach`.`status` AS `status`, `news_attach`.`hits` AS `hits` FROM `news_attach` WHERE `item_id` = :where1 AND `item_table` = :where2 AND `status` = :where3 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC
params: [where1] 118;[where2] story;[where3] 1;
02:15:48.3656
[0.0005]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 118;[where3] story;[where4] news;
02:15:48.3815
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
02:15:48.3828
[0.0003]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
02:15:48.3944
[0.0007]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] first-iranian-aeropress-champion-javad-rastegari;
02:15:48.3985
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
02:15:48.4182
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
02:15:48.426
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] d8b29028046fe3a8d43d5d1132511541;
02:15:48.4265
[0.0005]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1492983948;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1492983948.309607028961181640625;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1492984248;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1492984248;}hits_news|a:1:{i:118;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"1b6d8b22917202084dcb0bad482b2938";s:32:"6c32d47cfde6e39af2416922dca18088";}s:4:"hash";s:65:"6c32d47cfde6e39af2416922dca18088-1b6d8b22917202084dcb0bad482b2938";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] d8b29028046fe3a8d43d5d1132511541;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1469 s
Included files
626 files
Memory usage
4208848; peak: 4321256 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL