• زمان : ۱۳۹۳/۸/۱۷،‏ ۵:۲۹
  • نمایش : ۱٬۱۳۲ دفعه
  • موضوع : آموزش دمنوش
طبیعت این گیاه گرم است.

 

برای تهیه‌ي این دمنوش یک قاشق غذاخوری از گیاه مرزنجوش را همراه با نبات در یک قوری آب جوش ریخته، مانند چای معمولی دم می‌کنیم. مدت زمان مناسب برای دم کشیدن سی دقیقه است.

طبیعت این گیاه گرم بوده و از خواص آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

آرامش‌بخش، بهترین داروی میگرن کهنه و سردرد، ضد نفخ، ضد سرماخوردگی، ضد اسهال، خلط آور، تب بر، اشتها آور

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
log(43) | debug(0) | profiler(6) | db(16) | system(13) | all
log
21:46:26.1243
[info]
Service "Log" is loaded
21:46:26.1315
[info]
Service "Security" is loaded
21:46:26.1321
[info]
Resource "security" is booted
21:46:26.1324
[info]
Service "Database" is loaded
21:46:26.137
[info]
Resource "database" is booted
21:46:26.1372
[info]
Service "Registry" is loaded
21:46:26.1375
[info]
Service "Cache" is loaded
02:16:26.1403
[info]
Resource "config" is booted
02:16:26.1416
[info]
Service "Module" is loaded
02:16:26.1436
[info]
Resource "router" is booted
02:16:26.1438
[info]
Service "I18n" is loaded
02:16:26.1451
[info]
Resource "i18n" is booted
02:16:26.1453
[info]
Resource "module" is booted
02:16:26.1456
[info]
Resource "modules" is booted
02:16:26.1458
[info]
Service "Session" is loaded
02:16:26.1506
[info]
Resource "session" is booted
02:16:26.1508
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:16:26.1513
[info]
Service "User" is loaded
02:16:26.1517
[info]
Service "Api" is loaded
02:16:26.1522
[info]
Resource "authentication" is booted
02:16:26.1524
[info]
Resource "permission" is booted
02:16:26.1525
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:16:26.1594
[info]
Service "Asset" is loaded
02:16:26.1595
[info]
Service "Theme" is loaded
02:16:26.1625
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
02:16:26.1636
[info]
Service "Permission" is loaded
02:16:26.1653
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:16:26.169
[info]
Service "Markup" is loaded
02:16:26.1798
[info]
Service "Url" is loaded
02:16:26.1929
[warn] #34 in module/vote/template/front/star.phtml
Division by zero
02:16:26.1931
[warn] #42 in module/vote/template/front/star.phtml
Division by zero
02:16:26.1937
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
02:16:26.1955
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
02:16:26.1964
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
02:16:26.2014
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
02:16:26.2174
[info]
Service "Browser" is loaded
02:16:26.2175
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
02:16:26.2187
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
02:16:26.2218
[info]
Service "Form" is loaded
02:16:26.2274
[info]
Service "View" is loaded
02:16:26.2398
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
02:16:26.2421
[info]
Service "Comment" is loaded
02:16:26.2467
[info]
Route: front:news-story-index.
debug
profiler
02:16:26.1241
PI - time: 0.1241; realmem: 4194304; emalloc: 3532704
02:16:26.1656
ACTIION - time: 0.0214; realmem: 0; emalloc: 138432
02:16:26.1998
BLOCKS - time: 0.0136; realmem: 0; emalloc: 228064
02:16:26.2011
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0113; realmem: 0; emalloc: 158808
02:16:26.2184
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0094; realmem: 0; emalloc: 265800
02:16:26.2395
BLOCK: جستجو - time: 0.0008; realmem: 0; emalloc: 19720
db
02:16:26.1497
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] e6bba1c3f1a8fa53b0084416bfe72067;
02:16:26.164
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
02:16:26.1648
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
02:16:26.1673
[0.0012]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] marjoram-herbal-tea;
02:16:26.1806
[0.0014]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 25;
02:16:26.1826
[0.0008]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story > :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 25;[where3] 1492983986;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:16:26.1837
[0.0006]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story < :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 25;[where3] 1492983986;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:16:26.185
[0.0006]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story != :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` = :where4 AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 25;[where3] 1492983986;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 10;
02:16:26.1861
[0.0001]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 25;[where3] story;[where4] news;
02:16:26.2007
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
02:16:26.202
[0.0009]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
02:16:26.2147
[0.0007]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] marjoram-herbal-tea;
02:16:26.2181
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
02:16:26.239
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
02:16:26.247
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] e6bba1c3f1a8fa53b0084416bfe72067;
02:16:26.2475
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1492983986;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1492983986.1505239009857177734375;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1492984286;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1492984286;}hits_news|a:1:{i:25;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"0326f5bd0bdea20dee0c91d9dfc18c0b";s:32:"57210b7df95dd9f3017ae8d493c78b32";}s:4:"hash";s:65:"57210b7df95dd9f3017ae8d493c78b32-0326f5bd0bdea20dee0c91d9dfc18c0b";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] e6bba1c3f1a8fa53b0084416bfe72067;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1281 s
Included files
625 files
Memory usage
4038200; peak: 4097360 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL