• زمان : ۱۳۹۳/۸/۱۷،‏ ۵:۰۵
  • نمایش : ۸۵۲ دفعه
  • موضوع : آموزش دمنوش
طبیعت این گیاه گرم و معتدل است.

 

برای تهیه‌ي این دمنوش دو قاشق غذاخوری اکلیل کوهی را همراه با نبات داخل قوری آب‌جوش ریخته، مانند چای معمولی دم می‌کنیم. زمان مناسب برای دم کشیدن سی دقیقه است.

این گیاه به گیاه معجزه‌گرمعروف است. از خواص آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 مقوی اعصاب، مدر(ادرارآور)، ضد عفونت کلیه، ضد صفرا، ضد دلهره و اضطراب، ضد زکام و سرماخوردگی، آسم و سیاه سرفه، تقویت کننده‌ي بدن، مقوی معده، ضد دردهای روماتیسمی، استخوان و کمر، مؤثر در دفع سنگ‌های کلیه و کیسه صفرا

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
log(43) | debug(0) | profiler(6) | db(16) | system(13) | all
log
21:46:01.281
[info]
Service "Log" is loaded
21:46:01.2849
[info]
Service "Security" is loaded
21:46:01.2853
[info]
Resource "security" is booted
21:46:01.2854
[info]
Service "Database" is loaded
21:46:01.2891
[info]
Resource "database" is booted
21:46:01.2894
[info]
Service "Registry" is loaded
21:46:01.2897
[info]
Service "Cache" is loaded
02:16:01.293
[info]
Resource "config" is booted
02:16:01.2947
[info]
Service "Module" is loaded
02:16:01.2971
[info]
Resource "router" is booted
02:16:01.2974
[info]
Service "I18n" is loaded
02:16:01.2989
[info]
Resource "i18n" is booted
02:16:01.2991
[info]
Resource "module" is booted
02:16:01.2995
[info]
Resource "modules" is booted
02:16:01.2997
[info]
Service "Session" is loaded
02:16:01.3056
[info]
Resource "session" is booted
02:16:01.3059
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:16:01.3065
[info]
Service "User" is loaded
02:16:01.307
[info]
Service "Api" is loaded
02:16:01.3077
[info]
Resource "authentication" is booted
02:16:01.3078
[info]
Resource "permission" is booted
02:16:01.308
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:16:01.3162
[info]
Service "Asset" is loaded
02:16:01.3164
[info]
Service "Theme" is loaded
02:16:01.32
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
02:16:01.3212
[info]
Service "Permission" is loaded
02:16:01.3232
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:16:01.326
[info]
Service "Markup" is loaded
02:16:01.3348
[info]
Service "Url" is loaded
02:16:01.3467
[warn] #34 in module/vote/template/front/star.phtml
Division by zero
02:16:01.3468
[warn] #42 in module/vote/template/front/star.phtml
Division by zero
02:16:01.3473
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
02:16:01.3488
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
02:16:01.3496
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
02:16:01.3538
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
02:16:01.3668
[info]
Service "Browser" is loaded
02:16:01.3669
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
02:16:01.3679
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
02:16:01.3705
[info]
Service "Form" is loaded
02:16:01.3748
[info]
Service "View" is loaded
02:16:01.3848
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
02:16:01.3867
[info]
Service "Comment" is loaded
02:16:01.3905
[info]
Route: front:news-story-index.
debug
profiler
02:16:01.2809
PI - time: 0.1110; realmem: 4194304; emalloc: 3537336
02:16:01.3235
ACTIION - time: 0.0184; realmem: 0; emalloc: 138904
02:16:01.3524
BLOCKS - time: 0.0109; realmem: 0; emalloc: 228064
02:16:01.3536
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0088; realmem: 0; emalloc: 158808
02:16:01.3677
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0076; realmem: 0; emalloc: 265800
02:16:01.3845
BLOCK: جستجو - time: 0.0007; realmem: 0; emalloc: 19720
db
02:16:01.3046
[0.0005]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] a7c1cc0d96a7a47774cf7540c655fe51;
02:16:01.3218
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
02:16:01.3228
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
02:16:01.3249
[0.0006]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] rosemary-herbal-tea;
02:16:01.3353
[0.0009]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 24;
02:16:01.3371
[0.0006]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story > :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 24;[where3] 1492983961;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:16:01.3382
[0.0005]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story < :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 24;[where3] 1492983961;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:16:01.3396
[0.0005]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story != :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` = :where4 AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 24;[where3] 1492983961;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 10;
02:16:01.3407
[0.0004]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 24;[where3] story;[where4] news;
02:16:01.3531
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
02:16:01.3543
[0.0002]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
02:16:01.3644
[0.0007]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] rosemary-herbal-tea;
02:16:01.3674
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
02:16:01.3842
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
02:16:01.3907
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] a7c1cc0d96a7a47774cf7540c655fe51;
02:16:01.3912
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1492983961;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1492983961.305491924285888671875;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1492984261;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1492984261;}hits_news|a:1:{i:24;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"62b8bf66bbaa5a9ff271e653ad1d4125";s:32:"4351e6903ce459e844c74575fbcded25";}s:4:"hash";s:65:"4351e6903ce459e844c74575fbcded25-62b8bf66bbaa5a9ff271e653ad1d4125";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] a7c1cc0d96a7a47774cf7540c655fe51;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1132 s
Included files
625 files
Memory usage
4042832; peak: 4101992 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL