• زمان : ۱۳۹۳/۷/۲۰،‏ ۱۸:۱۳
  • نمایش : ۶۶۸ دفعه
  • موضوع : آموزش دمنوش
یک قاشق مرباخوری برگ خشک‌شده‌ی آویشن یا نصف قاشق مرباخوری پودر آویشن را به همراه دو لیوان آب جوش داخل قوری ریخته و مانند چای دم کنید.

بعد از حدود ده دقیقه دمنوش آماده‌ی مصرف است.برای شیرین شدن دمنوش می‌توان همزمان با دم کردن دمنوش داخل قوری نبات هم اضافه کرد و یا بعد از دم کشیدن و در زمان نوشیدن به آن عسل اضافه کرد.

فراموش نکنید عسل را زمانی به دمنوش اضافه کنید که دمایِ آن مناسب نوشیدن است.

ضمناً در مورد خواص دارویی این دمنوش می‌توانید از قسمت گیاهان دارویی در بخش آموزش استفاده کنید.

 

شاد باشید

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
log(43) | debug(0) | profiler(6) | db(16) | system(13) | all
log
21:45:08.31
[info]
Service "Log" is loaded
21:45:08.3151
[info]
Service "Security" is loaded
21:45:08.3156
[info]
Resource "security" is booted
21:45:08.3158
[info]
Service "Database" is loaded
21:45:08.3206
[info]
Resource "database" is booted
21:45:08.3208
[info]
Service "Registry" is loaded
21:45:08.3211
[info]
Service "Cache" is loaded
02:15:08.3239
[info]
Resource "config" is booted
02:15:08.3254
[info]
Service "Module" is loaded
02:15:08.3275
[info]
Resource "router" is booted
02:15:08.3277
[info]
Service "I18n" is loaded
02:15:08.3291
[info]
Resource "i18n" is booted
02:15:08.3293
[info]
Resource "module" is booted
02:15:08.3296
[info]
Resource "modules" is booted
02:15:08.3298
[info]
Service "Session" is loaded
02:15:08.3349
[info]
Resource "session" is booted
02:15:08.3352
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:15:08.3357
[info]
Service "User" is loaded
02:15:08.3361
[info]
Service "Api" is loaded
02:15:08.3366
[info]
Resource "authentication" is booted
02:15:08.3367
[info]
Resource "permission" is booted
02:15:08.3368
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:15:08.3438
[info]
Service "Asset" is loaded
02:15:08.3439
[info]
Service "Theme" is loaded
02:15:08.3471
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
02:15:08.3481
[info]
Service "Permission" is loaded
02:15:08.3498
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:15:08.3531
[info]
Service "Markup" is loaded
02:15:08.3641
[info]
Service "Url" is loaded
02:15:08.3771
[warn] #34 in module/vote/template/front/star.phtml
Division by zero
02:15:08.3773
[warn] #42 in module/vote/template/front/star.phtml
Division by zero
02:15:08.3779
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
02:15:08.3797
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
02:15:08.3807
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
02:15:08.3858
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
02:15:08.4021
[info]
Service "Browser" is loaded
02:15:08.4022
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
02:15:08.4035
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
02:15:08.4066
[info]
Service "Form" is loaded
02:15:08.4121
[info]
Service "View" is loaded
02:15:08.4262
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
02:15:08.4284
[info]
Service "Comment" is loaded
02:15:08.4328
[info]
Route: front:news-story-index.
debug
profiler
02:15:08.3098
PI - time: 0.1263; realmem: 4194304; emalloc: 3533624
02:15:08.3501
ACTIION - time: 0.0210; realmem: 0; emalloc: 138744
02:15:08.3842
BLOCKS - time: 0.0138; realmem: 0; emalloc: 228064
02:15:08.3855
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0114; realmem: 0; emalloc: 158808
02:15:08.4032
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0093; realmem: 0; emalloc: 265784
02:15:08.4257
BLOCK: جستجو - time: 0.0008; realmem: 0; emalloc: 19720
db
02:15:08.3338
[0.0007]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 8256099c748f9a9801267eecc0c5de72;
02:15:08.3486
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
02:15:08.3494
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
02:15:08.3519
[0.0006]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] thyme-herbal-tea;
02:15:08.3647
[0.0009]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 7;
02:15:08.3662
[0.0006]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story > :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 7;[where3] 1492983908;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:15:08.3672
[0.0006]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story < :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 7;[where3] 1492983908;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:15:08.3686
[0.0006]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story != :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` = :where4 AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 7;[where3] 1492983908;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 10;
02:15:08.3697
[0.0005]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 7;[where3] story;[where4] news;
02:15:08.3851
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
02:15:08.3865
[0.0002]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
02:15:08.3994
[0.0008]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] thyme-herbal-tea;
02:15:08.4028
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
02:15:08.4253
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
02:15:08.4332
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 8256099c748f9a9801267eecc0c5de72;
02:15:08.4336
[0.0024]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1492983908;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1492983908.3348228931427001953125;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1492984208;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1492984208;}hits_news|a:1:{i:7;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"85667da70a76ac5fded60b57680d257d";s:32:"f9e00ef31aff0dcef34ff2895775a3a2";}s:4:"hash";s:65:"f9e00ef31aff0dcef34ff2895775a3a2-85667da70a76ac5fded60b57680d257d";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 8256099c748f9a9801267eecc0c5de72;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1292 s
Included files
625 files
Memory usage
4039072; peak: 4098232 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL