این عرق مثل یک تب‌بر طبیعی عمل می‌کند و دارویی موثر برای درمان آسم و تنگی‌نفس به‌ شمار می‌آید.

اگر هم قرار است در یک جلسه‌ی مهم حاضر شوید، بهتر است کمی از این عرق را میل کنید تا صدای‌تان باز شود، چرا که عرق برگ چنار علاوه بر تنگی‌نفس، گرفتگی حنجره را هم برطرف می‌کند.

قرار نیست همیشه عرق برگ چنار را به صورت خوراکی مصرف کنید. عرق برگ چنار را می‌توانید به‌عنوان یک محلول جلادهنده‌ی پوست نیز استفاده کنید. برای براق شدن پوست کافی است یک پنبه را به این عرق آغشته کنید و با کمک آن صاحب پوستی درخشان و شفاف شوید.

از برگ تازه‌ی چنار نیز می‌توانید ضمادی درست کنید و از آن برای آرام کردن درد زانو کمک بگیرید.

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
log(43) | debug(0) | profiler(6) | db(16) | system(13) | all
log
21:40:39.9087
[info]
Service "Log" is loaded
21:40:39.9136
[info]
Service "Security" is loaded
21:40:39.914
[info]
Resource "security" is booted
21:40:39.9142
[info]
Service "Database" is loaded
21:40:39.9186
[info]
Resource "database" is booted
21:40:39.9189
[info]
Service "Registry" is loaded
21:40:39.9191
[info]
Service "Cache" is loaded
02:10:39.9219
[info]
Resource "config" is booted
02:10:39.9232
[info]
Service "Module" is loaded
02:10:39.9251
[info]
Resource "router" is booted
02:10:39.9254
[info]
Service "I18n" is loaded
02:10:39.9266
[info]
Resource "i18n" is booted
02:10:39.9268
[info]
Resource "module" is booted
02:10:39.9271
[info]
Resource "modules" is booted
02:10:39.9273
[info]
Service "Session" is loaded
02:10:39.9322
[info]
Resource "session" is booted
02:10:39.9324
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:10:39.9329
[info]
Service "User" is loaded
02:10:39.9334
[info]
Service "Api" is loaded
02:10:39.9339
[info]
Resource "authentication" is booted
02:10:39.934
[info]
Resource "permission" is booted
02:10:39.9342
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:10:39.941
[info]
Service "Asset" is loaded
02:10:39.9412
[info]
Service "Theme" is loaded
02:10:39.9443
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
02:10:39.9454
[info]
Service "Permission" is loaded
02:10:39.9473
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:10:39.9509
[info]
Service "Markup" is loaded
02:10:39.9617
[info]
Service "Url" is loaded
02:10:39.9746
[warn] #34 in module/vote/template/front/star.phtml
Division by zero
02:10:39.9748
[warn] #42 in module/vote/template/front/star.phtml
Division by zero
02:10:39.9755
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
02:10:39.9773
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
02:10:39.9783
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
02:10:39.9835
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
02:10:39.9988
[info]
Service "Browser" is loaded
02:10:39.9988
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
02:10:4014929
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
02:10:40.003
[info]
Service "Form" is loaded
02:10:40.0083
[info]
Service "View" is loaded
02:10:40.0202
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
02:10:40.0225
[info]
Service "Comment" is loaded
02:10:40.0269
[info]
Route: front:news-story-index.
debug
profiler
02:10:39.9086
PI - time: 0.1196; realmem: 4194304; emalloc: 3533416
02:10:39.9476
ACTIION - time: 0.0208; realmem: 0; emalloc: 138856
02:10:39.9818
BLOCKS - time: 0.0131; realmem: 0; emalloc: 228064
02:10:39.9832
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0106; realmem: 0; emalloc: 158808
02:10:39.9997
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0090; realmem: 0; emalloc: 265800
02:10:40.0199
BLOCK: جستجو - time: 0.0008; realmem: 0; emalloc: 19720
db
02:10:39.931
[0.0008]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 8074574ee7073bc03d98a184a00ef66a;
02:10:39.9459
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
02:10:39.9469
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
02:10:39.9494
[0.0008]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] buttonwood-distillate;
02:10:39.9623
[0.0009]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 14;
02:10:39.9638
[0.0007]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story > :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 14;[where3] 1492983639;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:10:39.9648
[0.0005]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story < :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 14;[where3] 1492983639;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:10:39.9661
[0.0005]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story != :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` = :where4 AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 14;[where3] 1492983639;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 10;
02:10:39.9672
[0.0005]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 14;[where3] story;[where4] news;
02:10:39.9827
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
02:10:39.9841
[0.0003]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
02:10:39.9961
[0.0006]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] buttonwood-distillate;
02:10:39.9994
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
02:10:40.0196
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
02:10:40.0272
[0.0001]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 8074574ee7073bc03d98a184a00ef66a;
02:10:40.0276
[0.0005]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1492983640;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1492983639.9321129322052001953125;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1492983939;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1492983939;}hits_news|a:1:{i:14;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"9363c7b0cee3947714d3254ff66e1af4";s:32:"2c9105fe7e45f6405f6409f328ee8677";}s:4:"hash";s:65:"2c9105fe7e45f6405f6409f328ee8677-9363c7b0cee3947714d3254ff66e1af4";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 8074574ee7073bc03d98a184a00ef66a;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1225 s
Included files
625 files
Memory usage
4038912; peak: 4098072 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL