اگر گرمای هوا و رژیم غذایی نامناسب در این روزها طبع شما را تحت‌تاثیر خود قرار داده و جوش‌های درمان شده را به صورت‌تان باز گردانده یا موجب بروز جوش‌های جدید روی صورت‌تان شده، از عرق شاه‌تره کمک بگیرید.

این عصاره نه تنها به تسریع روند درمان پوست‌های پر از جوش کمک می‌کند، بلکه آرامش را به شما برمی‌گرداند و تپش شدید و آزاردهنده قلب‌تان را کم می‌کند. تاثیر شا‌ه‌تره در آرامش آنقدر زیاد است که می‌تواند بی‌اشتهایی مفرط که یکی از منشاهای آن ناآرامی روانی است را هم درمان کند و با ایجاد تعادل در ترشح آنزیم‌های گوارشی، اشتهای رو به کاهش شما را به وضعیت طبیعی برمی‌گرداند.

از نظر متخصصان طب سنتی، مخلوط کردن همه عرق‌ها با هم مجاز نیست. اما شما می‌توانید برخی از آنها مانندعرق کاسنی و شاه‌تره را با هم مخلوط کنید. تهیه شربتی که نصف لیوان آن را این دو عرق و نیمی از آن را آب پر کرده، هم می‌تواند حال‌تان را در گرمای این روزها جا بیاورد و هم خواص گفته شده را به بدن‌تان برساند.

اگر میلی به خوردن عرقیات ندارید و می‌خواهید از آفت‌های آزار دهنده دهانی خلاص شوید، توصیه می‌کنیم جوشانده شاه‌تره را غرغره کنید. با این کار می‌توانید زخم‌های دهانی و التهاب زبان‌تان را از بین ببرید. گذشته از این، اگر جوشانده شاه‌تره را به محل تبخال بمالید، سریع‌تر بهبود پیدا می‌کند.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
log(43) | debug(0) | profiler(6) | db(16) | system(13) | all
log
10:06:21.2026
[info]
Service "Log" is loaded
10:06:21.2382
[info]
Service "Security" is loaded
10:06:21.2404
[info]
Resource "security" is booted
10:06:21.241
[info]
Service "Database" is loaded
10:06:21.2556
[info]
Resource "database" is booted
10:06:21.2564
[info]
Service "Registry" is loaded
10:06:21.2588
[info]
Service "Cache" is loaded
14:36:21.276
[info]
Resource "config" is booted
14:36:21.2846
[info]
Service "Module" is loaded
14:36:21.2953
[info]
Resource "router" is booted
14:36:21.2975
[info]
Service "I18n" is loaded
14:36:21.3033
[info]
Resource "i18n" is booted
14:36:21.3041
[info]
Resource "module" is booted
14:36:21.3048
[info]
Resource "modules" is booted
14:36:21.3058
[info]
Service "Session" is loaded
14:36:21.3397
[info]
Resource "session" is booted
14:36:21.3405
[info]
Service "Authentication" is loaded
14:36:21.3438
[info]
Service "User" is loaded
14:36:21.3463
[info]
Service "Api" is loaded
14:36:21.3526
[info]
Resource "authentication" is booted
14:36:21.3567
[info]
Resource "permission" is booted
14:36:21.3579
[info]
Resource "render_cache" is booted
14:36:21.3938
[info]
Service "Asset" is loaded
14:36:21.3944
[info]
Service "Theme" is loaded
14:36:21.3973
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
14:36:21.4031
[info]
Service "Permission" is loaded
14:36:21.4062
[info]
Service "RenderCache" is loaded
14:36:21.4147
[info]
Service "Markup" is loaded
14:36:21.4371
[info]
Service "Url" is loaded
14:36:21.4673
[warn] #34 in module/vote/template/front/star.phtml
Division by zero
14:36:21.4674
[warn] #42 in module/vote/template/front/star.phtml
Division by zero
14:36:21.4683
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
14:36:21.4715
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
14:36:21.4734
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
14:36:21.4918
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
14:36:21.5125
[info]
Service "Browser" is loaded
14:36:21.5126
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
14:36:21.5237
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
14:36:21.5381
[info]
Service "Form" is loaded
14:36:21.5471
[info]
Service "View" is loaded
14:36:21.5716
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
14:36:21.5782
[info]
Service "Comment" is loaded
14:36:21.5843
[info]
Route: front:news-story-index.
debug
profiler
14:36:21.2023
PI - time: 0.3840; realmem: 4194304; emalloc: 4805288
14:36:21.4064
ACTIION - time: 0.0461; realmem: 2097152; emalloc: 273736
14:36:21.4888
BLOCKS - time: 0.0179; realmem: 0; emalloc: 245440
14:36:21.4915
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0133; realmem: 0; emalloc: 159464
14:36:21.5234
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0239; realmem: 0; emalloc: 400408
14:36:21.5713
BLOCK: جستجو - time: 0.0010; realmem: 0; emalloc: 19800
db
14:36:21.3385
[0.0004]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] dfb3e64d9281a3f71a55591f2165b051;
14:36:21.404
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
14:36:21.4051
[0.0001]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
14:36:21.4096
[0.0008]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] fumitory-distillate;
14:36:21.4386
[0.0007]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 15;
14:36:21.4399
[0.0007]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story > :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 15;[where3] 1493373981;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
14:36:21.4409
[0.0062]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story < :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 15;[where3] 1493373981;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
14:36:21.4488
[0.0006]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story != :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` = :where4 AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 15;[where3] 1493373981;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 10;
14:36:21.4508
[0.0006]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 15;[where3] story;[where4] news;
14:36:21.4904
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
14:36:21.4934
[0.0002]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`brand` AS `brand`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
14:36:21.5093
[0.0006]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] fumitory-distillate;
14:36:21.5132
[0.0101]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
14:36:21.5709
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
14:36:21.5846
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] dfb3e64d9281a3f71a55591f2165b051;
14:36:21.5857
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1493373981;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1493373981.3396570682525634765625;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1493374281;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1493374281;}hits_news|a:1:{i:15;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"825798fcc5e11d320bdb28e7c6b6e1e9";s:32:"bab62cc6ea0cdcb7b8bd4adcaf6a12df";}s:4:"hash";s:65:"bab62cc6ea0cdcb7b8bd4adcaf6a12df-825798fcc5e11d320bdb28e7c6b6e1e9";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] dfb3e64d9281a3f71a55591f2165b051;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4006 s
Included files
625 files
Memory usage
5446568; peak: 5509792 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL