توضیحات

در راستای معرفی صحیح هنر استندآپ کمدی و جایگاه درست آن و شکلهای مختلف اجرایی این هنر مرکز کمدی ایران با همکاری گروه گردشگری لقانطه اولین مسابقه استنداپ کمدی در کافه را با حضور کمدین های نیمه حرفه ایی...

در راستای معرفی صحیح هنر استندآپ کمدی و جایگاه درست آن و شکلهای مختلف اجرایی این هنر مرکز کمدی ایران با همکاری گروه گردشگری لقانطه اولین مسابقه استنداپ کمدی در کافه را با حضور کمدین های نیمه حرفه ایی در سومین جشنواره کافه مقصد گردشگری شهری برگزار میکند. مجری و دبیر مسابقات : امیر کربلایی زاده هیئت داوران : مهران احمدی . شهره لرستانی ، امیر کربلایی زاده و ...

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده

نرم افزار تلفن همراه کافه یاب

نرم افزار تلفن همراه کافه یاب

نرم افزار اندروید کافه یاب را از گوگل پلی و نرم افزار آی او اس را از اپ استور دریافت نمایید.

  • به پرداخت
  • نماد اعتماد الکترونیک
  • لوگوی ساماندهی
log(42) | debug(0) | profiler(5) | db(21) | system(13) | all
log
21:40:46.6684
[info]
Service "Log" is loaded
21:40:46.6758
[info]
Service "Security" is loaded
21:40:46.6765
[info]
Resource "security" is booted
21:40:46.6769
[info]
Service "Database" is loaded
21:40:46.6802
[info]
Resource "database" is booted
21:40:46.6805
[info]
Service "Registry" is loaded
21:40:46.681
[info]
Service "Cache" is loaded
02:10:46.6845
[info]
Resource "config" is booted
02:10:46.6864
[info]
Service "Module" is loaded
02:10:46.6889
[info]
Resource "router" is booted
02:10:46.6892
[info]
Service "I18n" is loaded
02:10:46.6907
[info]
Resource "i18n" is booted
02:10:46.6909
[info]
Resource "module" is booted
02:10:46.6913
[info]
Resource "modules" is booted
02:10:46.6917
[info]
Service "Session" is loaded
02:10:46.6985
[info]
Resource "session" is booted
02:10:46.6988
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:10:46.6996
[info]
Service "User" is loaded
02:10:46.7001
[info]
Service "Api" is loaded
02:10:46.7008
[info]
Resource "authentication" is booted
02:10:46.701
[info]
Resource "permission" is booted
02:10:46.7011
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:10:46.9659
[info]
Service "Asset" is loaded
02:10:46.9661
[info]
Service "Theme" is loaded
02:10:47.0773
[info]
Translation "module/video:default.fa" is loaded.
02:10:47.1458
[info]
Service "Permission" is loaded
02:10:47.259
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:10:47.3047
[info]
Service "Markup" is loaded
02:10:47.3068
[info]
Service "Url" is loaded
02:10:47.3513
[info]
Service "Avatar" is loaded
02:10:47.8249
[notice] #31 in module/favourite/template/front/favouritebar.phtml
Undefined variable: favouriteList
02:10:47.825
[warn] #31 in module/favourite/template/front/favouritebar.phtml
Invalid argument supplied for foreach()
02:10:47.8254
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
02:10:47.8274
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
02:10:47.9454
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
02:10:48.2083
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
02:10:48.2108
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
02:10:48.2133
[info]
Service "Comment" is loaded
02:10:48.3085
[info]
Translation "module/comment:default.fa" is loaded.
02:10:48.3098
[info]
Service "View" is loaded
02:10:48.3167
[info]
Service "Editor" is loaded
02:10:48.324
[info]
Route: front:video-watch-index.
debug
profiler
02:10:46.6682
PI - time: 2.0549; realmem: 2097152; emalloc: 3457448
02:10:47.3009
ACTIION - time: 0.0541; realmem: 0; emalloc: 392552
02:10:48.037
BLOCKS - time: 0.0771; realmem: 0; emalloc: 70856
02:10:48.208
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0011; realmem: 0; emalloc: 7088
02:10:48.2105
BLOCK: جستجو - time: 0.0010; realmem: 0; emalloc: 3352
db
02:10:46.6976
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] m03qilvu1feshm4qavd4cui1j4;
02:10:47.1464
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
02:10:47.2583
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] video;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
02:10:47.3023
[0.0010]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`brand` AS `brand`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting`, `video_video`.`embed` AS `embed` FROM `video_video` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] cafe-stand-up-comedy;
02:10:47.3074
[0.0031]
query: UPDATE `video_video` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 129;
02:10:47.3334
[0.0003]
query: SELECT `video_field_position`.* FROM `video_field_position` ORDER BY `order` ASC, `id` ASC
params:
02:10:47.3341
[0.0002]
query: SELECT `video_field_data`.`field` AS `field`, `video_field_data`.`data` AS `data` FROM `video_field_data` WHERE `video` = :where1
params: [where1] 129;
02:10:47.3353
[0.0002]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 129;[where3] video;[where4] video;
02:10:47.3363
[0.0002]
query: SELECT DISTINCT video AS `video` FROM `video_link` WHERE `status` = :where1 AND `category` IN (:where2, :where3) AND video != :where4 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
params: [where1] 1;[where2] 2;[where3] 5;[where4] 129;[limit] 8;[offset] 0;
02:10:47.3372
[0.0010]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`brand` AS `brand`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting`, `video_video`.`embed` AS `embed` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 AND `id` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9) ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC
params: [where1] 1;[where2] 133;[where3] 132;[where4] 131;[where5] 130;[where6] 128;[where7] 100;[where8] 38;[where9] 33;
02:10:47.3502
[0.0003]
query: SELECT `core_user_account`.`identity` AS `identity`, `core_user_account`.`name` AS `name`, `core_user_account`.`email` AS `email`, `core_user_account`.`gender` AS `gender`, `core_user_account`.`birthdate` AS `birthdate`, `core_user_account`.`id` AS `id` FROM `core_user_account` WHERE `id` IN (:where1) AND `active` = :where2
params: [where1] 174;[where2] 1;
02:10:47.3526
[0.0002]
query: SELECT `core_user_account`.`avatar` AS `avatar`, `core_user_account`.`id` AS `id` FROM `core_user_account` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 174;
02:10:48.1541
[0.0010]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`brand` AS `brand`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting`, `video_video`.`embed` AS `embed` FROM `video_video` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] cafe-stand-up-comedy;
02:10:48.2052
[0.0003]
query: SELECT `video_category`.`id` AS `id`, `video_category`.`parent` AS `parent`, `video_category`.`title` AS `title`, `video_category`.`slug` AS `slug`, `video_category`.`image` AS `image`, `video_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `video_category`.`path` AS `path`, `video_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_category`.`text_description` AS `text_description`, `video_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_category`.`time_create` AS `time_create`, `video_category`.`time_update` AS `time_update`, `video_category`.`setting` AS `setting`, `video_category`.`status` AS `status`, `video_category`.`display_order` AS `display_order`, `video_category`.`display_type` AS `display_type`, `video_category`.`type` AS `type`, `video_category`.`hits` AS `hits` FROM `video_category` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 5;
02:10:48.2077
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
02:10:48.2102
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
02:10:48.306
[0.0003]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`brand` AS `brand`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting`, `video_video`.`embed` AS `embed` FROM `video_video` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] cafe-stand-up-comedy;
02:10:48.3089
[0.0002]
query: SELECT `comment_root`.* FROM `comment_root` WHERE `module` = :where1 AND `type` = :where2 AND `item` = :where3
params: [where1] video;[where2] news;[where3] 129;
02:10:48.3094
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
02:10:48.3242
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] m03qilvu1feshm4qavd4cui1j4;
02:10:48.3247
[0.3982]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1652823648;[data] __ZF|a:2:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1652823646.698441028594970703125;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:40:"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)";}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1652823946;}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] m03qilvu1feshm4qavd4cui1j4;[lifetime] 1440;
system
Execution time
2.0587 s
Included files
595 files
Memory usage
3962920; peak: 4089536 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.0.33
Pi Environment
2.6.0 development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
file
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
video
Theme
cafeyab
Extensions
Intl; cURL