توضیحات

کافه ها در تعریف جهانی یکی از مقاصد گردشگری شهری هستند به طوری که در برخی از کشورها به عنوان مقاصد گردشگری فرهنگی تبدیل شده اند . تا جایی که از میزبانی گذر کرده و به جاذبه گردشگری در سطح بین المللی تبدیل می شوند.

کافه ها در تعریف جهانی یکی از مقاصد گردشگری شهری هستند به طوری که در برخی از کشورها به عنوان مقاصد گردشگری فرهنگی تبدیل شده اند (به طور مثال کافه فلوردر کشور پاریس). تا جایی که از میزبانی گذر کرده و به جاذبه گردشگری در سطح بین المللی تبدیل می شوند. با توجه به اهمیت موضوع پذیرایی و مهمانداری در حوزه گردشگری و همچنین اهمیت و جایگاه کافه ها استاندارد سازی یکی از نیاز های اصلی و اساسی این حوزه می باشد .خصوصا کشور ایران که در آن گردشگری یکی از اهداف اصلی اقتصادی پس از درآمد های نفتی خواهد بود. از این رو کافه ها به عنوان ایستگاه هایی که به محل گفتگو تبدیل شده و سبک جدیدی از شبکه های اجتماعی را تشکیل داده اند ، نقش کاربردی تری از رستوران ها که صرفا برای صرف خوراک کاربرد دارند و قطعا برای جذب گردشگران شهری ،برون شهری و بین المللی ایفا می کند. جشنواره ملی کافه مقصد گردشگری با همین رویکرد در دو دوره پیش فعالیت داشته که در دوره سوم با نگاهی نو و تغییر نگرش به برگزاری مسابقات کافه خوب پرداخته است که در این مسابقات به موارد زیر پرداخته میشود.

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده

نرم افزار تلفن همراه کافه یاب

نرم افزار تلفن همراه کافه یاب

نرم افزار اندروید کافه یاب را از گوگل پلی و نرم افزار آی او اس را از اپ استور دریافت نمایید.

  • به پرداخت
  • نماد اعتماد الکترونیک
  • لوگوی ساماندهی
log(42) | debug(0) | profiler(5) | db(21) | system(13) | all
log
07:48:08.471
[info]
Service "Log" is loaded
07:48:08.4894
[info]
Service "Security" is loaded
07:48:08.4904
[info]
Resource "security" is booted
07:48:08.4909
[info]
Service "Database" is loaded
07:48:08.496
[info]
Resource "database" is booted
07:48:08.4964
[info]
Service "Registry" is loaded
07:48:08.497
[info]
Service "Cache" is loaded
12:18:08.5039
[info]
Resource "config" is booted
12:18:08.5074
[info]
Service "Module" is loaded
12:18:08.5117
[info]
Resource "router" is booted
12:18:08.5122
[info]
Service "I18n" is loaded
12:18:08.5148
[info]
Resource "i18n" is booted
12:18:08.5152
[info]
Resource "module" is booted
12:18:08.5158
[info]
Resource "modules" is booted
12:18:08.5163
[info]
Service "Session" is loaded
12:18:08.5288
[info]
Resource "session" is booted
12:18:08.5293
[info]
Service "Authentication" is loaded
12:18:08.5306
[info]
Service "User" is loaded
12:18:08.5314
[info]
Service "Api" is loaded
12:18:08.5328
[info]
Resource "authentication" is booted
12:18:08.533
[info]
Resource "permission" is booted
12:18:08.5333
[info]
Resource "render_cache" is booted
12:18:08.548
[info]
Service "Asset" is loaded
12:18:08.5483
[info]
Service "Theme" is loaded
12:18:08.5522
[info]
Translation "module/video:default.fa" is loaded.
12:18:08.5548
[info]
Service "Permission" is loaded
12:18:08.5577
[info]
Service "RenderCache" is loaded
12:18:08.5626
[info]
Service "Markup" is loaded
12:18:08.5695
[info]
Service "Url" is loaded
12:18:08.5976
[info]
Service "Avatar" is loaded
12:18:08.6117
[notice] #31 in module/favourite/template/front/favouritebar.phtml
Undefined variable: favouriteList
12:18:08.612
[warn] #31 in module/favourite/template/front/favouritebar.phtml
Invalid argument supplied for foreach()
12:18:08.6124
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
12:18:08.615
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
12:18:08.6189
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
12:18:08.6346
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
12:18:08.6378
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
12:18:08.6406
[info]
Service "Comment" is loaded
12:18:08.6462
[info]
Translation "module/comment:default.fa" is loaded.
12:18:08.6484
[info]
Service "View" is loaded
12:18:08.6566
[info]
Service "Editor" is loaded
12:18:08.6659
[info]
Route: front:video-watch-index.
debug
profiler
12:18:08.4708
PI - time: 0.2001; realmem: 4194304; emalloc: 3465176
12:18:08.558
ACTIION - time: 0.0433; realmem: 0; emalloc: 393800
12:18:08.6252
BLOCKS - time: 0.0007; realmem: 0; emalloc: 5320
12:18:08.6342
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0017; realmem: 0; emalloc: 7088
12:18:08.6374
BLOCK: جستجو - time: 0.0009; realmem: 0; emalloc: 3352
db
12:18:08.5264
[0.0018]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 4d27mk9r9nujvn5c31vgniag12;
12:18:08.5557
[0.0004]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
12:18:08.5569
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] video;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
12:18:08.5598
[0.0011]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`brand` AS `brand`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting`, `video_video`.`embed` AS `embed` FROM `video_video` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] good-cafe-compaction;
12:18:08.5705
[0.0018]
query: UPDATE `video_video` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 130;
12:18:08.5761
[0.0002]
query: SELECT `video_field_position`.* FROM `video_field_position` ORDER BY `order` ASC, `id` ASC
params:
12:18:08.5768
[0.0008]
query: SELECT `video_field_data`.`field` AS `field`, `video_field_data`.`data` AS `data` FROM `video_field_data` WHERE `video` = :where1
params: [where1] 130;
12:18:08.5785
[0.0007]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 130;[where3] video;[where4] video;
12:18:08.58
[0.0009]
query: SELECT DISTINCT video AS `video` FROM `video_link` WHERE `status` = :where1 AND `category` IN (:where2) AND video != :where3 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
params: [where1] 1;[where2] 5;[where3] 130;[limit] 8;[offset] 0;
12:18:08.5816
[0.0015]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`brand` AS `brand`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting`, `video_video`.`embed` AS `embed` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 AND `id` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6) ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC
params: [where1] 1;[where2] 133;[where3] 132;[where4] 131;[where5] 129;[where6] 128;
12:18:08.5961
[0.0003]
query: SELECT `core_user_account`.`identity` AS `identity`, `core_user_account`.`name` AS `name`, `core_user_account`.`email` AS `email`, `core_user_account`.`gender` AS `gender`, `core_user_account`.`birthdate` AS `birthdate`, `core_user_account`.`id` AS `id` FROM `core_user_account` WHERE `id` IN (:where1) AND `active` = :where2
params: [where1] 174;[where2] 1;
12:18:08.5994
[0.0003]
query: SELECT `core_user_account`.`avatar` AS `avatar`, `core_user_account`.`id` AS `id` FROM `core_user_account` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 174;
12:18:08.6282
[0.0010]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`brand` AS `brand`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting`, `video_video`.`embed` AS `embed` FROM `video_video` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] good-cafe-compaction;
12:18:08.6314
[0.0003]
query: SELECT `video_category`.`id` AS `id`, `video_category`.`parent` AS `parent`, `video_category`.`title` AS `title`, `video_category`.`slug` AS `slug`, `video_category`.`image` AS `image`, `video_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `video_category`.`path` AS `path`, `video_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_category`.`text_description` AS `text_description`, `video_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_category`.`time_create` AS `time_create`, `video_category`.`time_update` AS `time_update`, `video_category`.`setting` AS `setting`, `video_category`.`status` AS `status`, `video_category`.`display_order` AS `display_order`, `video_category`.`display_type` AS `display_type`, `video_category`.`type` AS `type`, `video_category`.`hits` AS `hits` FROM `video_category` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 5;
12:18:08.6338
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
12:18:08.6371
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
12:18:08.6433
[0.0004]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`brand` AS `brand`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting`, `video_video`.`embed` AS `embed` FROM `video_video` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] good-cafe-compaction;
12:18:08.6465
[0.0010]
query: SELECT `comment_root`.* FROM `comment_root` WHERE `module` = :where1 AND `type` = :where2 AND `item` = :where3
params: [where1] video;[where2] news;[where3] 130;
12:18:08.648
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
12:18:08.6663
[0.0004]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 4d27mk9r9nujvn5c31vgniag12;
12:18:08.667
[0.0037]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1653464888;[data] __ZF|a:2:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1653464888.5287001132965087890625;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:40:"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)";}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1653465188;}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 4d27mk9r9nujvn5c31vgniag12;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.2053 s
Included files
595 files
Memory usage
3970688; peak: 4097304 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.0.33
Pi Environment
2.6.0 development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
file
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
video
Theme
cafeyab
Extensions
Intl; cURL