توضیحات

ثبت نام اولین دوره ی لاته آرت آنلاین ایران آغاز شد.  می توانید از طریق سایت www.WaterMug.Media که لینک آن در قسمت وب سایت سازمان دهنده رویدادهای کافه یاب وجود دارد برای کسب اطلاعات درباره ی قوانین و نحوه ی اجرای مسابقه و همچنین ثبت نام در مسابقه اقدام کنید. بسیار سپاس گذاریم از حامیان عزیزی که بدون حضورشان چنین مهمی دست یافتنی نبود . @qgiran @hyper_coffee_ir @ts_company_ir @papycoffee @cafe.yab @cafenews.ir

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده

نرم افزار تلفن همراه کافه یاب

نرم افزار تلفن همراه کافه یاب

نرم افزار اندروید کافه یاب را از گوگل پلی و نرم افزار آی او اس را از اپ استور دریافت نمایید.

  • به پرداخت
  • نماد اعتماد الکترونیک
  • لوگوی ساماندهی
log(42) | debug(0) | profiler(5) | db(21) | system(13) | all
log
08:38:30.8954
[info]
Service "Log" is loaded
08:38:30.9019
[info]
Service "Security" is loaded
08:38:30.9025
[info]
Resource "security" is booted
08:38:30.9028
[info]
Service "Database" is loaded
08:38:30.9058
[info]
Resource "database" is booted
08:38:30.9061
[info]
Service "Registry" is loaded
08:38:30.9066
[info]
Service "Cache" is loaded
13:08:30.9102
[info]
Resource "config" is booted
13:08:30.9121
[info]
Service "Module" is loaded
13:08:30.9148
[info]
Resource "router" is booted
13:08:30.9152
[info]
Service "I18n" is loaded
13:08:30.9168
[info]
Resource "i18n" is booted
13:08:30.917
[info]
Resource "module" is booted
13:08:30.9174
[info]
Resource "modules" is booted
13:08:30.9177
[info]
Service "Session" is loaded
13:08:30.9279
[info]
Resource "session" is booted
13:08:30.9283
[info]
Service "Authentication" is loaded
13:08:30.9291
[info]
Service "User" is loaded
13:08:30.9297
[info]
Service "Api" is loaded
13:08:30.9305
[info]
Resource "authentication" is booted
13:08:30.9307
[info]
Resource "permission" is booted
13:08:30.9309
[info]
Resource "render_cache" is booted
13:08:30.9423
[info]
Service "Asset" is loaded
13:08:30.9425
[info]
Service "Theme" is loaded
13:08:30.946
[info]
Translation "module/video:default.fa" is loaded.
13:08:30.9478
[info]
Service "Permission" is loaded
13:08:30.9498
[info]
Service "RenderCache" is loaded
13:08:30.9534
[info]
Service "Markup" is loaded
13:08:30.9581
[info]
Service "Url" is loaded
13:08:30.9739
[info]
Service "Avatar" is loaded
13:08:30.9829
[notice] #31 in module/favourite/template/front/favouritebar.phtml
Undefined variable: favouriteList
13:08:30.983
[warn] #31 in module/favourite/template/front/favouritebar.phtml
Invalid argument supplied for foreach()
13:08:30.9834
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
13:08:30.9853
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
13:08:30.9876
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
13:08:30.9994
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
13:08:31.0016
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
13:08:31.0038
[info]
Service "Comment" is loaded
13:08:31.0082
[info]
Translation "module/comment:default.fa" is loaded.
13:08:31.0095
[info]
Service "View" is loaded
13:08:31.0157
[info]
Service "Editor" is loaded
13:08:31.0228
[info]
Route: front:video-watch-index.
debug
profiler
13:08:30.8953
PI - time: 0.1290; realmem: 4194304; emalloc: 3448784
13:08:30.95
ACTIION - time: 0.0266; realmem: 0; emalloc: 392152
13:08:30.9924
BLOCKS - time: 0.0005; realmem: 0; emalloc: 5320
13:08:30.9991
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0010; realmem: 0; emalloc: 7104
13:08:31.0014
BLOCK: جستجو - time: 0.0006; realmem: 0; emalloc: 3352
db
13:08:30.9237
[0.0036]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 8jchs2ibjevkmo1gnbiui85983;
13:08:30.9483
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
13:08:30.9493
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] video;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
13:08:30.9513
[0.0007]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`brand` AS `brand`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting`, `video_video`.`embed` AS `embed` FROM `video_video` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] online-latte-art-competition;
13:08:30.9587
[0.0007]
query: UPDATE `video_video` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 133;
13:08:30.9598
[0.0002]
query: SELECT `video_field_position`.* FROM `video_field_position` ORDER BY `order` ASC, `id` ASC
params:
13:08:30.9603
[0.0002]
query: SELECT `video_field_data`.`field` AS `field`, `video_field_data`.`data` AS `data` FROM `video_field_data` WHERE `video` = :where1
params: [where1] 133;
13:08:30.9611
[0.0002]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 133;[where3] video;[where4] video;
13:08:30.9618
[0.0001]
query: SELECT DISTINCT video AS `video` FROM `video_link` WHERE `status` = :where1 AND `category` IN (:where2) AND video != :where3 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
params: [where1] 1;[where2] 5;[where3] 133;[limit] 8;[offset] 0;
13:08:30.9624
[0.0009]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`brand` AS `brand`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting`, `video_video`.`embed` AS `embed` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 AND `id` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6) ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC
params: [where1] 1;[where2] 132;[where3] 131;[where4] 130;[where5] 129;[where6] 128;
13:08:30.9728
[0.0002]
query: SELECT `core_user_account`.`identity` AS `identity`, `core_user_account`.`name` AS `name`, `core_user_account`.`email` AS `email`, `core_user_account`.`gender` AS `gender`, `core_user_account`.`birthdate` AS `birthdate`, `core_user_account`.`id` AS `id` FROM `core_user_account` WHERE `id` IN (:where1) AND `active` = :where2
params: [where1] 174;[where2] 1;
13:08:30.9752
[0.0002]
query: SELECT `core_user_account`.`avatar` AS `avatar`, `core_user_account`.`id` AS `id` FROM `core_user_account` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 174;
13:08:30.9946
[0.0006]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`brand` AS `brand`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting`, `video_video`.`embed` AS `embed` FROM `video_video` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] online-latte-art-competition;
13:08:30.9969
[0.0002]
query: SELECT `video_category`.`id` AS `id`, `video_category`.`parent` AS `parent`, `video_category`.`title` AS `title`, `video_category`.`slug` AS `slug`, `video_category`.`image` AS `image`, `video_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `video_category`.`path` AS `path`, `video_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_category`.`text_description` AS `text_description`, `video_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_category`.`time_create` AS `time_create`, `video_category`.`time_update` AS `time_update`, `video_category`.`setting` AS `setting`, `video_category`.`status` AS `status`, `video_category`.`display_order` AS `display_order`, `video_category`.`display_type` AS `display_type`, `video_category`.`type` AS `type`, `video_category`.`hits` AS `hits` FROM `video_category` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 5;
13:08:30.9988
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
13:08:31.0011
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
13:08:31.0059
[0.0003]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`brand` AS `brand`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting`, `video_video`.`embed` AS `embed` FROM `video_video` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] online-latte-art-competition;
13:08:31.0085
[0.0002]
query: SELECT `comment_root`.* FROM `comment_root` WHERE `module` = :where1 AND `type` = :where2 AND `item` = :where3
params: [where1] video;[where2] news;[where3] 133;
13:08:31.0091
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
13:08:31.0231
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 8jchs2ibjevkmo1gnbiui85983;
13:08:31.0236
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1653381511;[data] __ZF|a:2:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1653381510.927794933319091796875;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:40:"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)";}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1653381810;}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 8jchs2ibjevkmo1gnbiui85983;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1317 s
Included files
595 files
Memory usage
3954336; peak: 4080952 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.0.33
Pi Environment
2.6.0 development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
file
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
video
Theme
cafeyab
Extensions
Intl; cURL