پیدایش کیک پنیر یا چیزکیک به عنوان یک شیرینی محبوب به دوران یونان باستان برمی‌گردد. پایه‌ي اصلی تمامی چیزکیک‌ها پنیر است و معمولاً از پنیر خامه‌ای در تهیه‌ی آن‌ها استفاده می‌شود.

پیدایش کیک پنیر یا چیزکیک به عنوان یک شیرینی محبوب به دوران یونان باستان برمی‌گردد.

 

هم اکنون، کیک‌های پنیر (چیزکیک‌ها) را از نظر روش تهیه به دو گروه تقسیم می‌کنند:

  • چیزکیک هایی که پخته می شوند
  • چیزکیک های که بعد از آماده شدن در یخچال نگهداری می شوند

 

پایه‌ي اصلی تمامی چیزکیک‌ها پنیر است و معمولاً از پنیر خامه‌ای در تهیه‌ی آن‌ها استفاده می‌شود.

به جز پنیر از تخم مرغ، شکر، خامه، ژلاتین و آرد نشاسته استفاده می‌شود.

 

در چیزکیک‌هایی که در فر پخته می‌شوند، تمام مواد، از جمله تخم مرغ پخته می‌شوند. اما در چیزکیک‌هایی که باید در یخچال مراحل نگهداری خود را طی کنند، تخم مرغ به همراه شکر که تا دمای خاصی حرارت داده شده است، پخته می‌شود.

معروف‌ترین نوع چیزکیک، چیزکیک نیویورکی است که در فر پخته می‌شود.

میتوان بعد از آماده سازی، برای طمع‌دار کردن و تزیین آنها از میوه‌های تازه، انواع ژله و شکلات استفاده کرد.

 

با تشکر از قنادی دی لایت بابت همکاری در تهیه اطلاعات و تصاویر

مریم فراهانی

نویسنده : مریم فراهانی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
log(41) | debug(0) | profiler(6) | db(17) | system(13) | all
log
21:46:08.1141
[info]
Service "Log" is loaded
21:46:08.1191
[info]
Service "Security" is loaded
21:46:08.1196
[info]
Resource "security" is booted
21:46:08.1198
[info]
Service "Database" is loaded
21:46:08.1242
[info]
Resource "database" is booted
21:46:08.1245
[info]
Service "Registry" is loaded
21:46:08.1247
[info]
Service "Cache" is loaded
02:16:08.1274
[info]
Resource "config" is booted
02:16:08.1287
[info]
Service "Module" is loaded
02:16:08.1306
[info]
Resource "router" is booted
02:16:08.1309
[info]
Service "I18n" is loaded
02:16:08.1321
[info]
Resource "i18n" is booted
02:16:08.1323
[info]
Resource "module" is booted
02:16:08.1326
[info]
Resource "modules" is booted
02:16:08.1328
[info]
Service "Session" is loaded
02:16:08.1375
[info]
Resource "session" is booted
02:16:08.1377
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:16:08.1383
[info]
Service "User" is loaded
02:16:08.1387
[info]
Service "Api" is loaded
02:16:08.1392
[info]
Resource "authentication" is booted
02:16:08.1394
[info]
Resource "permission" is booted
02:16:08.1396
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:16:08.1469
[info]
Service "Asset" is loaded
02:16:08.147
[info]
Service "Theme" is loaded
02:16:08.1502
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
02:16:08.1513
[info]
Service "Permission" is loaded
02:16:08.1531
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:16:08.1565
[info]
Service "Markup" is loaded
02:16:08.1681
[info]
Service "Url" is loaded
02:16:08.1848
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
02:16:08.1868
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
02:16:08.1878
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
02:16:08.1932
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
02:16:08.2103
[info]
Service "Browser" is loaded
02:16:08.2104
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
02:16:08.2119
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
02:16:08.215
[info]
Service "Form" is loaded
02:16:08.2204
[info]
Service "View" is loaded
02:16:08.2324
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
02:16:08.2347
[info]
Service "Comment" is loaded
02:16:08.2392
[info]
Route: front:news-story-index.
debug
profiler
02:16:08.114
PI - time: 0.1266; realmem: 4194304; emalloc: 3573232
02:16:08.1535
ACTIION - time: 0.0244; realmem: 0; emalloc: 227384
02:16:08.1915
BLOCKS - time: 0.0143; realmem: 0; emalloc: 212960
02:16:08.1929
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0117; realmem: 0; emalloc: 160088
02:16:08.2115
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0093; realmem: 0; emalloc: 265776
02:16:08.232
BLOCK: جستجو - time: 0.0008; realmem: 0; emalloc: 19720
db
02:16:08.1367
[0.0004]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 2302db757f01879dbe326ada68ea9918;
02:16:08.1518
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
02:16:08.1527
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
02:16:08.1552
[0.0006]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] cheesecake;
02:16:08.1688
[0.0009]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 26;
02:16:08.1703
[0.0007]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story > :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 26;[where3] 1492983968;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:16:08.1713
[0.0005]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story < :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 26;[where3] 1492983968;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:16:08.1726
[0.0006]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story != :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` = :where4 AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 26;[where3] 1492983968;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 10;
02:16:08.1739
[0.0007]
query: SELECT `news_attach`.`id` AS `id`, `news_attach`.`title` AS `title`, `news_attach`.`file` AS `file`, `news_attach`.`path` AS `path`, `news_attach`.`url` AS `url`, `news_attach`.`item_table` AS `item_table`, `news_attach`.`item_id` AS `item_id`, `news_attach`.`time_create` AS `time_create`, `news_attach`.`size` AS `size`, `news_attach`.`type` AS `type`, `news_attach`.`status` AS `status`, `news_attach`.`hits` AS `hits` FROM `news_attach` WHERE `item_id` = :where1 AND `item_table` = :where2 AND `status` = :where3 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC
params: [where1] 26;[where2] story;[where3] 1;
02:16:08.1765
[0.0006]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 26;[where3] story;[where4] news;
02:16:08.1925
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
02:16:08.1939
[0.0003]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
02:16:08.2073
[0.0008]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] cheesecake;
02:16:08.211
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
02:16:08.2316
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
02:16:08.2395
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 2302db757f01879dbe326ada68ea9918;
02:16:08.2399
[0.0005]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1492983968;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1492983968.137465000152587890625;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1492984268;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1492984268;}hits_news|a:1:{i:26;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"a6e21a0152be34b463e9769abfe344ed";s:32:"32a03916f72ab1adf15e858aac290289";}s:4:"hash";s:65:"32a03916f72ab1adf15e858aac290289-a6e21a0152be34b463e9769abfe344ed";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 2302db757f01879dbe326ada68ea9918;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1295 s
Included files
627 files
Memory usage
4078648; peak: 4145360 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL