یک نمایشگاه تخصصی جدید با برگزارکنندگانی با سابقه چندین ساله!

بله، نمایشگاه تخصصی قهوه، چای و صنایع وابسته(اکسپوشهریور امسال برای اولین بار در محل دائمی نمایشگاه‌های تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو برگزار شد. تیم اجرایی این نمایشگاه، سابقه برگزاری جشنواره کافکس در سال‌های گذشته را دارد. بسیاری حدس می‌زنند که جشنواره کافکس امسال به دلیل عدم حضور تیم اجرایی اکسپو، مانند سال‌های گذشته نباشد.

 

با این مقدمه به سراغ برگزاری اکسپو برویم. این نمایشگاه تخصصی با حضور تمام و کمال برندهای معتبر رُستری(به معنی برشته‌کننده)، نمایندگی‌های تجهیزات و دستگاه‌های مهم صنعت قهوه و غرفه های صنایع وابسته، برگزار شد. هدف‌گذاری بازدیدکنندگان این نمایشگاه بر روی دست‌اندرکاران و متخصصات حوزه قهوه بود. اکثر بازدیدکنندگان نیز از همین گروه‌ها بودند.

 

مسابقات قهرمانی باریستا کشور نیز برای سومین بار در این نمایشگاه برگزار شد. برگزاری دوره‌های اول و دوم این مسابقات نیز برعهده‌ی همین تیم اجرایی در کافکس بوده است. داوران محبوب دوره‌های قبل نیز در این مسابقات حضور داشتند.

این مسابقات در چند مرحله برگزار شد که در مرحله‌ی نهایی ۶ نفر از باریستاهای برتر کشور به مسابقه پرداختند و در نهایت حمیدرضا بصیری(امیرچاکلت)، مازیار اسلامی(لمیز کافی) و امیرپارسا احمدی(ویکولو گروپ) به مقام‌های اول تا سوم دست یافتند.

در این نوع مسابقه، باریستاها باید با معرفی یک یا چند نوع نوشیدنی قهوه‌محور و سرو آن برای داوران، در زمانی محدود، بیشترین امتیاز را کسب کنند. این روش برگزاری کاملاً با متدهای روز دنیا همسوست.

امید است تا با برگزاری مجدد نمایشگاهی در این سطح، دوستداران قهوه بتوانند در پایان تابستان هر سال، با تمامی متدها و تجهیزات روز دنیا آشنا گردند و به هدف کلی، که همان فرهنگ‌سازی قهوه در ایران است، برسند. این نمایشگاه نشان داد که می‌تواند در دوره های بعد با تجربه‌های کسب شده، بهترین نمایشگاه تخصصی ایران گردد.

log(41) | debug(0) | profiler(6) | db(20) | system(13) | all
log
21:44:32.2855
[info]
Service "Log" is loaded
21:44:32.2921
[info]
Service "Security" is loaded
21:44:32.2926
[info]
Resource "security" is booted
21:44:32.2928
[info]
Service "Database" is loaded
21:44:32.2975
[info]
Resource "database" is booted
21:44:32.2977
[info]
Service "Registry" is loaded
21:44:32.298
[info]
Service "Cache" is loaded
02:14:32.3008
[info]
Resource "config" is booted
02:14:32.3023
[info]
Service "Module" is loaded
02:14:32.3043
[info]
Resource "router" is booted
02:14:32.3046
[info]
Service "I18n" is loaded
02:14:32.3059
[info]
Resource "i18n" is booted
02:14:32.3061
[info]
Resource "module" is booted
02:14:32.3065
[info]
Resource "modules" is booted
02:14:32.3066
[info]
Service "Session" is loaded
02:14:32.3116
[info]
Resource "session" is booted
02:14:32.3118
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:14:32.3125
[info]
Service "User" is loaded
02:14:32.3128
[info]
Service "Api" is loaded
02:14:32.3134
[info]
Resource "authentication" is booted
02:14:32.3136
[info]
Resource "permission" is booted
02:14:32.3137
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:14:32.3208
[info]
Service "Asset" is loaded
02:14:32.321
[info]
Service "Theme" is loaded
02:14:32.3248
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
02:14:32.326
[info]
Service "Permission" is loaded
02:14:32.328
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:14:32.3322
[info]
Service "Markup" is loaded
02:14:32.3475
[info]
Service "Url" is loaded
02:14:32.3864
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
02:14:32.3883
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
02:14:32.39
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
02:14:32.395
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
02:14:32.4113
[info]
Service "Browser" is loaded
02:14:32.4114
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
02:14:32.4127
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
02:14:32.4156
[info]
Service "Form" is loaded
02:14:32.4208
[info]
Service "View" is loaded
02:14:32.4325
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
02:14:32.4347
[info]
Service "Comment" is loaded
02:14:32.4393
[info]
Route: front:news-story-index.
debug
profiler
02:14:32.2854
PI - time: 0.1557; realmem: 4194304; emalloc: 3720632
02:14:32.3283
ACTIION - time: 0.0513; realmem: 0; emalloc: 286944
02:14:32.3934
BLOCKS - time: 0.0130; realmem: 0; emalloc: 212960
02:14:32.3947
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0108; realmem: 0; emalloc: 160088
02:14:32.4124
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0087; realmem: 0; emalloc: 265776
02:14:32.4321
BLOCK: جستجو - time: 0.0007; realmem: 0; emalloc: 19720
db
02:14:32.3106
[0.0007]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 41e9d67f83f5c3a073e8696c813e4b4b;
02:14:32.3265
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
02:14:32.3275
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
02:14:32.3301
[0.0010]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] expo-2015;
02:14:32.3482
[0.0045]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 47;
02:14:32.3538
[0.0008]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story > :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 47;[where3] 1492983872;[where4] 20;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:14:32.3551
[0.0006]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 48;
02:14:32.3562
[0.0007]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story < :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 47;[where3] 1492983872;[where4] 20;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:14:32.3577
[0.0006]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 45;
02:14:32.3596
[0.0010]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story != :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` = :where4 AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 47;[where3] 1492983872;[where4] 20;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 10;
02:14:32.3613
[0.0010]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10) AND `status` = :where11 ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC
params: [where1] 136;[where2] 122;[where3] 114;[where4] 111;[where5] 60;[where6] 57;[where7] 53;[where8] 51;[where9] 50;[where10] 49;[where11] 1;
02:14:32.3746
[0.0004]
query: SELECT `news_attach`.`id` AS `id`, `news_attach`.`title` AS `title`, `news_attach`.`file` AS `file`, `news_attach`.`path` AS `path`, `news_attach`.`url` AS `url`, `news_attach`.`item_table` AS `item_table`, `news_attach`.`item_id` AS `item_id`, `news_attach`.`time_create` AS `time_create`, `news_attach`.`size` AS `size`, `news_attach`.`type` AS `type`, `news_attach`.`status` AS `status`, `news_attach`.`hits` AS `hits` FROM `news_attach` WHERE `item_id` = :where1 AND `item_table` = :where2 AND `status` = :where3 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC
params: [where1] 47;[where2] story;[where3] 1;
02:14:32.3786
[0.0002]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 47;[where3] story;[where4] news;
02:14:32.3942
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
02:14:32.3956
[0.0003]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
02:14:32.4077
[0.0010]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] expo-2015;
02:14:32.412
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
02:14:32.4316
[0.0004]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
02:14:32.4396
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 41e9d67f83f5c3a073e8696c813e4b4b;
02:14:32.4402
[0.0007]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1492983872;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1492983872.3115360736846923828125;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1492984172;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1492984172;}hits_news|a:1:{i:47;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"937db73675f53b177cc4360ce5a08105";s:32:"8a4f10fe7d206a1fba5c4e530a6d8826";}s:4:"hash";s:65:"8a4f10fe7d206a1fba5c4e530a6d8826-937db73675f53b177cc4360ce5a08105";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 41e9d67f83f5c3a073e8696c813e4b4b;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1611 s
Included files
627 files
Memory usage
4226000; peak: 4338408 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL