دمنوش بهارنارنج

طبیعت بهار نارنج گرم است.
دمنوش مرزنجوش

طبیعت این گیاه گرم است.
دمنوش اکلیل کوهی یا رزماری

طبیعت این گیاه گرم و معتدل است.
دمنوش نعناء یا پونه

طبیعت این گیاه گرم است.
دمنوش اسطوخودوس

طبیعت این گیاه گرم و خشک است.