نسل سوم: کمکس و طرز تهیه قهوه با آن

طراحی کمکس(با دستگیره چوبی و زه چرمی) از زمان اختراعش در سال ۱۹۴۱ توسط مخترع آلمانی پیتر شلمبوم هیچگونه تغییری نکرده است. طراحی شلمبوم زمانی «ترکیب منطق و دیوانگی» توصیف شده بود و ما نیز با این موضوع موافقیم. کمکس به دلایل متفاوتی به عنوان یک کالای اساسی در انبار تمامی دوست‌داران قهوه قرار گرفته است.
تفاوت بین لته و کاپوچینو

تفاوت بین لته(لاته) و کاپوچینو بسیار کم است. قهوه ماکیاتو نیز به این دو بسیار نزدیک است.
اسپرسو چیست؟ انواع استاندارد اسپرسو کدامند؟ (بخش اول)

اسپرسو نوعی قهوه‌ی غلیظ است که در اوایل قرن بیستم در میلان ایتالیا ابداع شده‌ است. اسپرسو با عبور دادن "آب نزدیک به نقطه‌ی جوش" همراه با فشار از میان دانه‌های قهوه‌ی آسیاب شده(به صورت دانه‌های ریزتر از قهوه‌ی معمولی یا همان پودر قهوه) تهیه می‌شود. اسپرسو غلیظ تر از قهوه‌ی معمولیست و بر روی سطح آن خامه(کف با قوام خامه) وجود دارد.
log(40) | debug(0) | profiler(7) | db(25) | system(13) | all
log
03:33:45.3172
[info]
Service "Log" is loaded
03:33:45.3257
[info]
Service "Security" is loaded
03:33:45.3265
[info]
Resource "security" is booted
03:33:45.3268
[info]
Service "Database" is loaded
03:33:45.3334
[info]
Resource "database" is booted
03:33:45.3336
[info]
Service "Registry" is loaded
03:33:45.3338
[info]
Service "Cache" is loaded
08:03:45.3367
[info]
Resource "config" is booted
08:03:45.3381
[info]
Service "Module" is loaded
08:03:45.3402
[info]
Resource "router" is booted
08:03:45.3405
[info]
Service "I18n" is loaded
08:03:45.3418
[info]
Resource "i18n" is booted
08:03:45.342
[info]
Resource "module" is booted
08:03:45.3423
[info]
Resource "modules" is booted
08:03:45.3425
[info]
Service "Session" is loaded
08:03:45.3576
[info]
Resource "session" is booted
08:03:45.3578
[info]
Service "Authentication" is loaded
08:03:45.3582
[info]
Service "User" is loaded
08:03:45.3587
[info]
Service "Api" is loaded
08:03:45.3592
[info]
Resource "authentication" is booted
08:03:45.3594
[info]
Resource "permission" is booted
08:03:45.3596
[info]
Resource "render_cache" is booted
08:03:45.3664
[info]
Service "Asset" is loaded
08:03:45.3666
[info]
Service "Theme" is loaded
08:03:45.3695
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
08:03:45.3706
[info]
Service "Permission" is loaded
08:03:45.3725
[info]
Service "RenderCache" is loaded
08:03:45.3747
[info]
Service "Url" is loaded
08:03:45.3827
[info]
Service "Markup" is loaded
08:03:45.4157
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
08:03:45.4217
[info]
Translation "module/news:block.fa" is loaded.
08:03:45.4309
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
08:03:45.4449
[info]
Service "Browser" is loaded
08:03:45.445
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
08:03:45.4462
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
08:03:45.4492
[info]
Service "Form" is loaded
08:03:45.4544
[info]
Service "View" is loaded
08:03:45.4668
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
08:03:45.4695
[info]
Service "Comment" is loaded
08:03:45.4743
[info]
Route: front:news-topic-index.
debug
profiler
08:03:45.3171
PI - time: 0.1592; realmem: 4194304; emalloc: 3684912
08:03:45.3728
ACTIION - time: 0.0382; realmem: 0; emalloc: 296256
08:03:45.4197
BLOCKS - time: 0.0229; realmem: 0; emalloc: 162208
08:03:45.4214
BLOCK: فهرست موضوعات - time: 0.0086; realmem: 0; emalloc: 70560
08:03:45.4307
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0109; realmem: 0; emalloc: 93320
08:03:45.4459
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0090; realmem: 0; emalloc: 271216
08:03:45.4664
BLOCK: جستجو - time: 0.0009; realmem: 0; emalloc: 3336
db
08:03:45.3463
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] e9305e388243dcb1c30924c16f7c2c69;
08:03:45.3489
[0.0084]
query: DELETE FROM `core_session` WHERE `modified` + `lifetime` < '1493004825'
params:
08:03:45.3711
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
08:03:45.372
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
08:03:45.3736
[0.0005]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid`, `news_topic`.`title` AS `title`, `news_topic`.`slug` AS `slug`, `news_topic`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_topic`.`text_description` AS `text_description`, `news_topic`.`image` AS `image`, `news_topic`.`path` AS `path`, `news_topic`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_topic`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_topic`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_topic`.`uid` AS `uid`, `news_topic`.`time_create` AS `time_create`, `news_topic`.`time_update` AS `time_update`, `news_topic`.`setting` AS `setting`, `news_topic`.`status` AS `status`, `news_topic`.`style` AS `style`, `news_topic`.`type` AS `type` FROM `news_topic` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] قهوه;
08:03:45.375
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
08:03:45.3768
[0.0011]
query: SELECT COUNT(1) AS `C` FROM (SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :subselect1where1 AND `topic` IN (:subselect1where2, :subselect1where3) AND `type` IN (:subselect1where4, :subselect1where5, :subselect1where6, :subselect1where7, :subselect1where8, :subselect1where9, :subselect1where10)) AS `original_select`
params: [subselect1where1] 1;[subselect1where2] 6;[subselect1where3] 18;[subselect1where4] text;[subselect1where5] article;[subselect1where6] magazine;[subselect1where7] image;[subselect1where8] gallery;[subselect1where9] media;[subselect1where10] download;
08:03:45.3783
[0.0009]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND `topic` IN (:where2, :where3) AND `type` IN (:where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
params: [where1] 1;[where2] 6;[where3] 18;[where4] text;[where5] article;[where6] magazine;[where7] image;[where8] gallery;[where9] media;[where10] download;[limit] 6;[offset] 0;
08:03:45.3809
[0.0011]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `status` = :where1 AND `id` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC
params: [where1] 1;[where2] 67;[where3] 72;[where4] 34;[where5] 33;[where6] 5;
08:03:45.4206
[0.0005]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2)
params: [where1] 29;[where2] 64;
08:03:45.4221
[0.0005]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid`, `news_topic`.`title` AS `title`, `news_topic`.`slug` AS `slug`, `news_topic`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_topic`.`text_description` AS `text_description`, `news_topic`.`image` AS `image`, `news_topic`.`path` AS `path`, `news_topic`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_topic`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_topic`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_topic`.`uid` AS `uid`, `news_topic`.`time_create` AS `time_create`, `news_topic`.`time_update` AS `time_update`, `news_topic`.`setting` AS `setting`, `news_topic`.`status` AS `status`, `news_topic`.`style` AS `style`, `news_topic`.`type` AS `type` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC
params: [where1] 1;
08:03:45.4244
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
08:03:45.4252
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
08:03:45.4259
[0.0001]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
08:03:45.4267
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
08:03:45.4274
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
08:03:45.4281
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
08:03:45.4289
[0.0001]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
08:03:45.4296
[0.0001]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
08:03:45.4316
[0.0002]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
08:03:45.4438
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid`, `news_topic`.`title` AS `title`, `news_topic`.`slug` AS `slug`, `news_topic`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_topic`.`text_description` AS `text_description`, `news_topic`.`image` AS `image`, `news_topic`.`path` AS `path`, `news_topic`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_topic`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_topic`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_topic`.`uid` AS `uid`, `news_topic`.`time_create` AS `time_create`, `news_topic`.`time_update` AS `time_update`, `news_topic`.`setting` AS `setting`, `news_topic`.`status` AS `status`, `news_topic`.`style` AS `style`, `news_topic`.`type` AS `type` FROM `news_topic` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] قهوه;
08:03:45.4456
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
08:03:45.466
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
08:03:45.4746
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] e9305e388243dcb1c30924c16f7c2c69;
08:03:45.4756
[0.0005]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1493004825;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1493004825.3574769496917724609375;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1493005125;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1493005125;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"43c5da89756d7c3ce764a5c1366d2eda";s:32:"75b67378a6b7469339ab031f41e704ad";}s:4:"hash";s:65:"75b67378a6b7469339ab031f41e704ad-43c5da89756d7c3ce764a5c1366d2eda";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] e9305e388243dcb1c30924c16f7c2c69;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1631 s
Included files
630 files
Memory usage
4190096; peak: 4263352 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL