• زمان : ۱۳۹۳/۸/۱۷،‏ ۲:۱۶
  • نمایش : ۴۶۳ دفعه
  • موضوع : آموزش دمنوش
چهار قاشق چای‌خوری گل‌گاوزبان همراه با ۱ قاشق سنبل‌طیب بعلاوه ۱ عدد لیموعمانی را در یک قوری آب جوش ریخته و مانند چای معمولی دم می‌کنیم.

 

زمان مناسب برای دم کشیدن بیست دقیقه است.

برای شیرین شدن دمنوش می‌توان در زمان دم کشیدن، به آن نبات اضافه کرد و یا در زمان نوشیدن با عسل شیرین نمود. همچنین می‌توان مانند چای معمولی آن را با قند میل نمود.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
log(43) | debug(0) | profiler(6) | db(16) | system(13) | all
log
02:31:38.7508
[info]
Service "Log" is loaded
02:31:38.7564
[info]
Service "Security" is loaded
02:31:38.7568
[info]
Resource "security" is booted
02:31:38.757
[info]
Service "Database" is loaded
02:31:38.7619
[info]
Resource "database" is booted
02:31:38.7621
[info]
Service "Registry" is loaded
02:31:38.7624
[info]
Service "Cache" is loaded
07:01:38.7654
[info]
Resource "config" is booted
07:01:38.7668
[info]
Service "Module" is loaded
07:01:38.7691
[info]
Resource "router" is booted
07:01:38.7693
[info]
Service "I18n" is loaded
07:01:38.7709
[info]
Resource "i18n" is booted
07:01:38.7712
[info]
Resource "module" is booted
07:01:38.7716
[info]
Resource "modules" is booted
07:01:38.7718
[info]
Service "Session" is loaded
07:01:38.7773
[info]
Resource "session" is booted
07:01:38.7777
[info]
Service "Authentication" is loaded
07:01:38.7787
[info]
Service "User" is loaded
07:01:38.7793
[info]
Service "Api" is loaded
07:01:38.7803
[info]
Resource "authentication" is booted
07:01:38.7806
[info]
Resource "permission" is booted
07:01:38.7808
[info]
Resource "render_cache" is booted
07:01:38.7923
[info]
Service "Asset" is loaded
07:01:38.7924
[info]
Service "Theme" is loaded
07:01:38.7957
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
07:01:38.7983
[info]
Service "Permission" is loaded
07:01:38.8003
[info]
Service "RenderCache" is loaded
07:01:38.8043
[info]
Service "Markup" is loaded
07:01:38.8158
[info]
Service "Url" is loaded
07:01:38.8373
[warn] #34 in module/vote/template/front/star.phtml
Division by zero
07:01:38.8375
[warn] #42 in module/vote/template/front/star.phtml
Division by zero
07:01:38.838
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
07:01:38.8404
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
07:01:38.8414
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
07:01:38.8467
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
07:01:38.8633
[info]
Service "Browser" is loaded
07:01:38.8634
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
07:01:38.8646
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
07:01:38.8676
[info]
Service "Form" is loaded
07:01:38.8729
[info]
Service "View" is loaded
07:01:38.8848
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
07:01:38.8871
[info]
Service "Comment" is loaded
07:01:38.8916
[info]
Route: front:news-story-index.
debug
profiler
07:01:38.7507
PI - time: 0.1426; realmem: 4194304; emalloc: 3538504
07:01:38.8006
ACTIION - time: 0.0260; realmem: 0; emalloc: 203712
07:01:38.845
BLOCKS - time: 0.0133; realmem: 0; emalloc: 228288
07:01:38.8464
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0109; realmem: 0; emalloc: 159032
07:01:38.8643
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0090; realmem: 0; emalloc: 265776
07:01:38.8845
BLOCK: جستجو - time: 0.0008; realmem: 2097152; emalloc: 19720
db
07:01:38.7758
[0.0008]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] cb2dfbdf8d0a766dae87c0bab7ef28da;
07:01:38.7988
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
07:01:38.7998
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
07:01:38.803
[0.0008]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] oxtongue-herbal-tea;
07:01:38.8164
[0.0040]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 18;
07:01:38.821
[0.0010]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story > :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 18;[where3] 1493605898;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
07:01:38.8223
[0.0007]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story < :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 18;[where3] 1493605898;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
07:01:38.8239
[0.0006]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story != :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` = :where4 AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 18;[where3] 1493605898;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 10;
07:01:38.825
[0.0005]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 18;[where3] story;[where4] news;
07:01:38.8459
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
07:01:38.8473
[0.0003]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`brand` AS `brand`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
07:01:38.8607
[0.0008]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] oxtongue-herbal-tea;
07:01:38.864
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
07:01:38.8841
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
07:01:38.8918
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] cb2dfbdf8d0a766dae87c0bab7ef28da;
07:01:38.8924
[0.0007]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1493605898;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1493605898.77715206146240234375;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1493606198;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1493606198;}hits_news|a:1:{i:18;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"cf90763c839d47c4d84960a761bf00cd";s:32:"664e2fa99e08be610369f817a48b76bf";}s:4:"hash";s:65:"664e2fa99e08be610369f817a48b76bf-cf90763c839d47c4d84960a761bf00cd";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] cb2dfbdf8d0a766dae87c0bab7ef28da;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1478 s
Included files
626 files
Memory usage
4044000; peak: 4103160 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL